Aktiefonder: Sämsta december sedan depressionen på 30-talet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) December blev inte vad aktieinvesterare världen över hade hoppats på. Istället för ett så kallat julnisserally med påföljande semesterfrid utvecklades månaden till en mardröm för placerare; inte sedan depressionen år 1931 har en decembermånad utvecklats så illa som under 2018.

Decemberutveckling i procent för ett urval stora aktieindex. I svenska kronor. (Källa: Morningstar)

Decemberutveckling i procent för ett urval stora aktieindex. I svenska kronor. (Källa: Morningstar)

Julaftonen som vanligtvis innebär en halvsömnig halvdag på börsgolven i New York blev 2018 panikartad och den hittills sämsta i historien, något många delvis tillskriver den amerikanska finansministern Steven Mnuchins misslyckade försök att lugna marknaderna. Finansministern ringde kvällen före julafton cheferna för USA:s sex största banker för att försäkra sig om att dessa har god likviditet, varpå han postade ett uttalande angående detta på Twitter. Istället för att ingjuta förtroende i marknaden gav finansministerns handlande upphov till en ny oroskälla, som inte tidigare fanns hos placerare, löd en del av kritiken.

I takt med att turbulensen på finansmarknaderna tog vid, med fallande priser för de flesta tillgångsklasser, har en klassiskt defensivt betraktad ädelmetall gått mot strömmen: guld. Guldpriset steg 4,9 procent i december, vilket förde med sig att aktiefonder exponerade mot ädelmetallen i stort sett var de enda som levererade en positiv avkastning under månaden.

Spotpriset på guld sedan januari 2007. (Källa: Infront)

Spotpriset på guld sedan januari 2007. (Källa: Infront)

Bland Sverigetillgängliga fonder placerade sig Falcon Gold Equity i topp med en uppgång på 11,6 procent (i svenska kronor), följt av Investec GSF Global Gold (+10,6), Franklin Gold & Prec Mtls (+8,6), BGF World Gold A2 (+7,5), LO Funds World Gold Expts Syst (+7,5) samt Amundi Fds CPR Global Gold Mines (+6,9).

En annan kategori aktiefonder som överlag stod emot börsnedgångarna relativt väl var fastighetsfonder. Länsförsäkringar Fastighetsfond samt Alfred Berg Fastighetsfond Norden lyckades båda hålla sig över vattenytan, med uppgångar på 0,1 procent. Movestic Fastigheter var oförändrad, och strax under nollan återfanns Odin Eiendom (-0,6).

Något som emellertid inte klarade sig särskilt väl i december var fonder exponerade mot bioteknik, amerikanska småbolag, japanska småbolag samt energibolag.

Dessa kategorier sticker ut i negativ bemärkelse med störst nedgångar, på en lång lista över minusavkastande fonder, som är svårt att betrakta som något annat än en bedrövelse ur investerarnas synvinkel.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR