• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon: Skjuter på kapitalanskaffning, due diligence för förvärv ej klart

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De emissioner av nya fondandelar som Baltic Horizon Fund aviserade den 12 november 2018, och som var tänkta att genomföras under november och december ifjol, har blivit framflyttade tills vidare.

Det meddelade Baltic Horizon i ett pressmeddelande under mellandagarna.

Som motiv angavs att fondens granskningsprocess (due diligence) för nya förvärv fortfarande är pågående och att ingen emission därmed skulle ske innan årsskiftet. Istället kommer moderbolaget Northern Horizon Capital överväga att emittera fondandelar i Baltic Horizon under det första kvartalet 2019.

I ett mejl till Fonder Direkt förklarar Baltic Horizons förvaltare Tarmo Karotam förseningen med att det har tagit längre tid än väntat att ta sig igenom due diligence samt förhandlingar, för att förvärva ytterligare strategiska kassaflödesgenererande tillgångar.

“Målet är att matcha förvärven i tid med kapitalanskaffningen så att vi inte har kapital ‘sittandes’ på kontot. Med det förhållningssättet kan vi upprätthålla maximal effektivitet och optimal avkastning för investerarna varje kvartal”, skriver Tarmo Karotam.

Angående kapital nämner förvaltaren den obligationsemission värd 10 miljoner euro som Baltic Horizon genomförde i december. I och med denna har fonden optimal likviditetsbalans för att bland annat fortsätta med de expansionsprojekt som finns inom portföljen, enligt förvaltaren.

Gällande den senaste tidens marknadsturbulens konstaterar Tarmo Karotam att priset på Baltic Horizons fondandelar visat på motståndskraft, både på Stockholms- och Tallinnbörsen.

“Det visar hur högt investerare värdesätter en långsiktigt orienterad renodlad fastighetsportfölj, med en historik av regelbundna utdelningar. Vår starka internationella hyresgästbas talar för att de inflationsjusterade kassaflödena kommer att befinna sig på solida nivåer även i framtiden”, skriver Tarmo Karotam.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR