• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF ProActif Europe: -0,4% i november, försäkrat portfölj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska aktieindex var åter ned i november och skillnaderna mellan olika sektorer stora.

Defensiva områden som telekom, “utilities”, livsmedel och hälsovård klarade sig relativt väl och stängde månaden på plus. Cykliska aktier hade det däremot tufft för andra raka månaden, lett av råvaror och olja, där nedgångarna uppgick till 7 procent i genomsnitt.

Det skriver Pascal Riegis och Emmanuel Chapuis, som förvaltar den flexibla aktiefonden ODDO BHF ProActic Europe.

Avkastning för ODDO BHF ProActif Europe och dess jämförelseindex (50% Euro Stoxx 50 NR + 50% EONIA TR) i november och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

     Nov (EUR)  Jan-Nov   Nov (SEK) Jan-Nov     

Fond    -0,4     -4,8    -0,9    -0,3      

Jmf-index -0,4     -3,6 

Förvaltarna skriver att de under månaden sålde terminer som följer Euro Stoxx 50-indexet. Det skedde som en hedge mot att fondportföljen har en betydande exponering mot teknik och bilindustrin. Dessa två sektorer innehåller bolag som matchar förvaltarnas investeringsfilosofi, och som de anser är mycket attraktivt värderade. Som exempel nämns Michelin, Daimler, SAP och ST Microelectronics.

Portföljens derivat per den 30 november 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföljens derivat per den 30 november 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföljteamets kortning av Euro Stoxx 50 innebar att nettoexponeringen mot aktiemarknaden sjönk från 30 till 17 procent av kapitalet, och förvaltarna benämner positionen som en sorts försäkring, som kan stängas när det bedöms lämpligt.

Fondens tio största aktiepositionen vid november månads utgång. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens tio största aktiepositionen vid november månads utgång. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR