Fonder: Amerikansk politik institutionella investerares största oro

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Osäkerhet kring amerikanska policys för ekonomi och handel oroar institutionella placerare allra mest avseende det år som precis börjat.

Det skriver branschsajten Institutional Investor, med hänvisning till en undersökning genomförd av företaget Murano, som erbjuder tjänster till institutionella investerare.

Av de 100 tillfrågade placerarna svarade 44 att deras största rädsla för 2019 är den effekt geopolitiska frågor kan få på de finansiella marknaderna, på vilka betydande volatilitet noterades i fjol. Stora globala investerare fokuserar primärt sin oro på instabilitet i USA, med det pågående handelskriget mot Kina, samt på dysfunktionalitet i Washington D.C. där Trump-administrationen huserar.

Ett annat genomgående tema i undersökningen är huvudbry kring fortsatt högre räntor samt rädsla för att den ekonomiska cykelns starka fas är på väg att ta slut, och att en global nedgång ska följa. Endast sex av de 100 uppges dock se en global recession som “en möjlighet” 2019.

Bland de 100 respondenterna var 63 baserade i Nordamerika, 21 i Europa, tolv i Asien samt fyra i övriga regioner. Noterbart är att inte mer än 14 procent uttryckte oro kring Europa, trots bland annat brexit och växande populism: amerikansk politik ansågs betydligt mer bekymmersam.

Institutional Investor konstaterar att investerare i ett antal år har fokuserat på när den uppåtgående aktiemarknaden som tog fart 2009 ska ta slut. Många har med hjälp av olika strategier försökt skydda sina portföljer från nedgångar. Samtidigt har dock institutionella investerare i stor utsträckning dumpat hedgefonder (varav många är designade för att gå bra under fallande aktiemarknader), då dessa har misslyckats med att hålla jämna steg med aktier.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR