• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter AM: Oro för plastavfall ger möjligheter - strategichef

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den cirkulära ekonomin som investeringstema är ett bra exempel på hur och varför 2019 ser ut att bli ännu ett omdanande år när det kommer till lösningar för att tackla hållbarhetsutmaningar.

Det menar Jupiter Asset Managements strategichef för miljö och hållbarhet, Charlie Thomas, som förvaltar den hållbarhetsinriktade aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth.

I ett inlägg på kapitalförvaltarens hemsida konstaterar Charlie Thomas att det finns en begriplig oro kring avfall och främst plast, som kommer att fortsätta stå i centrum till följd av en blandning av bekymmer för hälsa, miljö samt offentliga kostnader.

“Reaktionerna har varit radikala, då asiatiska länder följt i Kinas fotspår och stängt sina dörrar för avfall från andra världsdelar”, skriver Charlie Thomas.

Som ett led i denna utveckling förutspår strategichefen exempelvis att Storbritannien, som fortfarande exporterar två tredjedelar av sitt plastavfall, kommer att behöva ta hand om en större andel på hemmaplan, i takt med att regeringen ökar tonvikten på frågan. En avfallsstrategi som har utvecklats det senaste året i Storbritannien ser enligt Charlie Thomas ut att kunna ta sig an problemet vid dess rötter, då strategin adresserar hur material designas, produceras, används samt återvinns.

“Med liknande initiativ som spänner över både tillväxt- och utvecklade marknader förbereder sig den privata sektorn på en oundviklig omvälvning, som kommer skapa möjligheter inom bland annat hållbara förpackningar och återvinningsteknologier”, skriver strategichefen.

Charlie Thomas är dock medveten om att det hållbara investeringstemat inte befinner sig i en bubbla, avskild från den övriga ekonomin, och konstaterar att det senaste OECD-indexet över affärssentiment pekade på en fortsatt försvagning.

Detta sämre stämningsläge bland företagen går i linje med vad Jupiter har noterat under bolagsbesök de senaste månaderna.

“Stämningen är inte på något sätt dyster, men det finns en ökande insikt om att medvindar har vänt till motvindar. Teknologiledare med robusta kapitalstrukturer och erfarna ledningsteam kommer dock sannolikt gå segrande även ur en situation där det bredare marknadsklimatet försämras”, menar Charlie Thomas.

Bland nordiska bolag i fonden Jupiter Global Ecology Growths portfölj återfinns bland annat Vestas, Alfa Laval och Tomra.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR