Fonder: November sjunde raka månaden av nettoutflöden i Europa

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettoutflöden om 42,6 miljarder euro, motsvarande 435 miljarder kronor, noterades för Europabaserade fonder i november.

Det skriver branschsajten Funds Europe, som konstaterar att november var den sjunde raka månaden av nettoutflöden för europeiska fonder, något som föregicks av sexton raka nettoinflödesmånader.

Sverige gick dock mot strömmen och noterade 200 miljoner euro i nettoinflöden i november vilket var högst i Europa, före Jersey och Tyskland som båda hade nettoinflöden om 100 miljoner euro, enligt Funds Europe.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR