• UPPDRAGSARTIKEL

Fonder: Stimulanser och handelssamtal - lossnar det för Kina nu?

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I takt med en allt svagare ekonomi kan ett betydande stimulanspaket vara att vänta i Kina under 2019, samtidigt som det finns stora incitament för landet att nå en lösning på handelskriget med USA.

Det skriver tillväxt- och gränsmarknadsspecialisten* East Capital i ett inlägg på sin hemsida, som publicerades innan det senaste dygnets nyheter från Kina hade presenterats.

På fredagen meddelade Kina att kraven på reservkapital för landets banker kommer sänkas, i syfte att stimulera kreditgivning och den kinesiska tillväxten. Dessutom har Kina uppgett att en amerikansk delegation ska besöka landet nästa vecka för att “diskutera implementeringen av det viktiga samförståndet som uppnåddes i Argentina”, med referens till G20-mötet i december.

Med tanke på den senaste tidens ekonomiska data i världens näst största ekonomi kan det vara hög tid att nå framsteg i förhandlingarna med USA. Kinas inköpschefsindex för industrin sjönk till 49,7 i december, ned från 50,2 i november. Siffran innebar den första avläsningen under 50 (indikerar ekonomisk kontraktion) sedan i juli 2016.

Bild: Caixin/Markit industri-PMI Kina

Bild: Caixin/Markit industri-PMI Kina

Nu adresserar alltså Kinas styre det allt sämre ekonomiska stämningsläget. Utöver sänkta reservkrav för bankers kapital aviserar den kinesiska premiärministern även sänkta skatter och avgifter för att stötta tillväxten. Kinas regering räknar med att tillväxten för 2018 sjunker till 6,5 procent, en minskning från 6,9 procent 2017. För 2019 spår många bedömare att Kinas tillväxt sjunker ytterligare, till omkring 6 procent.

Utveckling i fjol för MSCI Hong Kong/China/China A i svenska kronor. Det blev ett förlorat år 2018 för kinesiska aktier, bland annat till följd av handelskriget med USA och en stark dollar. (Källa: Morningstar)

Utveckling i fjol för MSCI Hong Kong/China/China A i svenska kronor. Det blev ett förlorat år 2018 för kinesiska aktier, bland annat till följd av handelskriget med USA och en stark dollar. (Källa: Morningstar)

Se detta videoklipp om du vill lära dig mer om vad som menas med kinesiska a-aktier: https://www.youtube.com/watch?v=RgvNR5eYHA8

East Capital skriver att den ekonomiska påverkan på Kina från handelsdiskussionerna med USA samt av den kinesiska regeringens strukturella åtgärder för att minska ekonomins skuldsättning, redan är högst påtaglig. Den allt svagare makrodatan leder kapitalförvaltaren till två huvudsakliga slutsatser; att ett betydande stimulanspaket är att vänta samt att Kina har stora incitament för att nå en lösning på handelskriget.

På fredagen står det alltså klart att åtminstone en av de två punkterna ser ut att bli verklighet. De finansiella marknaderna kommer iaktta nästa veckas möte mellan USA och Kina med största skärpa, för att försöka utröna huruvida även punkt nummer två kan vara på väg att bockas av i närtid.

Not. “Gränsmarknader” (engelska Frontier Markets) är marknader där ekonomierna och den finansiella infrastrukturen har lägre mognadsgrad än traditionella tillväxtmarknader.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR