Swedbank Robur: Första gången över 5% i Kinnevik sedan 2010

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur Fonder flyttar fram sin ägarposition i investmentbolaget Kinnevik och äger nu 5,02 procent av aktiekapitalet, enligt ett flaggningsmeddelande.

Köpet om 82.461 aktier, daterat den 3 januari, innebär att Swedbank Robur för första gången sedan början av 2010 äger över 5 procent av bolaget.

Sedan årsskiftet 2017/2018 har Swedbank Roburs samlade innehav i investmentbolaget succesivt ökat från 3,4 procent av kapitalet, enligt Holdings.

Holdings ägardata visar även att Sverigefond Mega, Folksam LO Sverige samt Sverigefond är de tre (bland 19) Roburfonder med störst Kinnevikägande.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR