Fonder: Norron ökade sitt Veoneer-ägande i december

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Autolivavknoppningen Veoneer har haft ett motigt inledande börshalvår: den 3 januari hade 46 procent av börsvärdet skalats bort jämfört med kursnivån första handelsdagen den 2 juli i fjol.

Sedan dess har depåbeviset dock tagit fart och stigit 24 procent. Detta efter att ha fått bränsle av optimistiska rapporter avseende USA och Kinas handelskonflikt samt att bolaget rapporterat en ökad orderingång om 40 procent för 2018, med påföljande positiva analytikerutlåtanden.

Kursutveckling för Veoneers depåbevis sedan första handelsdagen 2 juli 2018. (Källa: Infront)

Kursutveckling för Veoneers depåbevis sedan första handelsdagen 2 juli 2018. (Källa: Infront)

Sett till de nordiska fondaktörer som hittills rapporterat sina innehavsförändringar för december kan noteras att Öhman, Norron, Skandia och Danske Invest flyttat fram sina ägarpositioner i bolaget under månaden. Det framgår av data från Morningstar. Samtidigt har Enter minskat sitt ägande.

Mest offensiva har fondbolaget Norron varit, där samtliga fyra fonder med innehav ökat sina positioner med mellan 27 och 34 procent i december. Fonderna det handlar om är Active, Alpha, Select samt Target.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR