Premiepension: Inget muntert 2018 för populära fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De största respektive mest populära fonderna inom premiepensionens fondtorg gick nästan samtliga back under 2018. Det var bara branschfonderna inom teknik samt läkemedel som nådde positiv avkastning.

Det skriver Svenska Dagbladet, med hänvisning till en årssammanställning hos Pensionsmyndigheten.

Bland de tio mest valda samt de tio största sett till kapital hamnade flertalet på minus mellan 2 och 5 procent. Didner & Gerge Aktiefond gick allra svagast, med en nedgång på 16 procent, något fondtorgets chef Erik Fransson delvis tillskriver innehavet i Danske Bank som tappade nära 47 procent under året.

De enda bland de 20 fonderna som gick plus var branschfonderna Swedbank Robur Medica och Swedbank Robur Technology, skriver SvD. Fonderna steg 10 respektive 5 procent.

Erik Fransson menar att man som långsiktig pensionssparare får vara beredd på svängningar och att vissa år blir mindre bra. Premiepensionschefen rekommenderar att man tar risk i sin portfölj på Pensionsmyndighetens fondtorg, särskilt då premiepensionen utgör en relativt låg andel av den totala pensionen, enligt SvD.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR