• UPPDRAGSARTIKEL

Fonder: Börsen har ställt in sig på vargavinter - förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fjolårets sista börsmånad blev en rejäl nitlott för investerare, då Stockholmsbörsen sjönk 7 procent. Mattias Cullin, förvaltare för aktiefonden Danske Invest Sverige, menar att marknaden nu har tagit höjd för något mer än en normal konjunkturnedgång.

“Dagens värderingar, framförallt i cykliska bolag, indikerar att det inte bara är konjunkturen som ska vika av, utan man har applicerat en förhöjd risk för att något liknande det som hände för tio år sedan ska inträffa igen”, säger han till Fonder Direkt.

Vad Mattias Cullin säger i klartext är att aktiemarknaden nu har diskonterat en sorts finansiell systemrisk, där vi kan stå inför ett scenario i paritet med den historiskt dramatiska finanskris som gick av stapeln 2008/2009. Förvaltaren ser den risken som mindre sannolik och betonar att om det vi ser endast är början på en kommande konjunkturinbromsning med lägre tillväxttakt, lär inte företagsvinsterna falla på det sätt som marknaden gör gällande i dag.

Mattias Cullin har dock respekt för att ett antal problematiska faktorer såsom oro för handelshinder har sammanfallit det senaste halvåret, vilket har fått investerare att rygga tillbaka.

“Jag tror att det har blivit för mycket för marknaden att smälta och sett i den kontexten är det egentligen inte så konstigt att vi har fått den här turbulensen”, säger Mattias Cullin.

Utveckling för aktieindexen MSCI Sweden/World/Europe sedan den 1 oktober 2018. I svenska kronor per den 8 januari 2019. (Källa: Morningstar)

Utveckling för aktieindexen MSCI Sweden/World/Europe sedan den 1 oktober 2018. I svenska kronor per den 8 januari 2019. (Källa: Morningstar)

Danske Invests Sverigefond intog gradvis en alltmer defensiv positionering under förra året enligt förvaltaren, men har nu efter den senaste tidens börsnedgång försiktigt ökat exponeringen mot cykliska bolag. Bland annat har Volvo, Sandvik och Hexagon inhandlats, då förvaltarteamet anser att aktiemarknaden blivit alldeles för rädd för tillväxten i den globala ekonomin, och reat bort många kvalitetsbolag inom främst verkstadssektorn. Fonden har även köpt SCA, som bedöms ha fallit alldeles för mycket.

Danske Invest Sveriges portfölj har en viss lutning åt så kallade värdebolag, där kassaflödena är stabila och multipelvärderingarna relativt låga. Enligt data från Morningstar uppgår fondportföljens genomsnittliga p/e-tal till 12,1 samt direktavkastningen till 3,9 procent. Fonden har slagit index de senaste tre åren och belönades nyligen med en uppgradering till fyra stjärnor hos Morningstar för samma period, vilket visar på en god avkastning relativt andra fonder i samma kategori.

Börsen har ställt in sig på att någon slags “vargavinter” med finansiell turbulens väntar, enligt Mattias Cullin, som exemplifierar med att Volvo nu handlas till historiskt låga under 6 gånger ev/ebit.

Det finns enligt förvaltaren flera faktorer som talar emot att ett stort krisscenario á la finanskrisen, som marknaden tycks frukta, ska inträffa snart igen. Mycket handlar enligt honom om att krisen finns så färskt i minnet och att företagen lärt sig av vad som då inträffade. Förvaltaren pekar på att en stor andel bolag i dag är kapitalstarka, har sunda balansräkningar och starka kassaflöden. Dessutom har orderböckerna säkrats upp på ett helt annat sätt än tidigare. Förvaltaren tar åter exemplet Volvo, vars orderbok sträcker sig in i 2020 och där kostnaden för att avbryta en order numera kan vara nästan lika hög som att fullfölja den.

En annan sak som talar emot ett totalt haveri är en försiktighet vad gäller investeringar. Mattias Cullin uppfattar att en stor andel företag i dag nästintill planerar och förbereder sig för recession, och att inställningen i mångt och mycket är att bolagsledningarna vid nästa stora nedgång ska vara redo att då passa på att köpa bolag och investera.

“Det enda man vet är att om alla sitter och väntar på att något ska ske så sker det inte. Om man tittar på exempelvis många gruvbolag, så investerar de bara i det absolut mest nödvändiga. Det finns inte så mycket spekulativa investeringar eller ‘greenfields’ i systemen”, säger Mattias Cullin.

Tror du att företagen kan komma att “tvingas” in i en investeringscykel, om de inte får den här nedgången och fyndläget de väntar på?

“Det är inte alls otänkbart. Bristen på investeringar innebär även att bolagen inte kommer behöva klippa capex så mycket vid nästa cykliska tillbakagång, helt enkelt för att det inte går. Ur den aspekten tror jag definitivt att konjunktursvängningen blir mycket mindre nästa gång jämfört med hur den normala cykeln ser ut.”

Gällande aktievärderingarna börjar det enligt Mattias Cullin se relativt attraktivt ut på Stockholmsbörsen, med ett p/e-tal på omkring 14 och en direktavkastning på 3,5-4 procent. Direktavkastningen är dessutom baserad på någon form av uthållighet enligt förvaltaren, då bolagen har starka balansräkningar och kassaflöden. Vissa bolag har dessutom nettokassa, med vilken flera års utdelningar i teorin skulle kunna finansieras, säger Mattias Cullin, som lägger till att något drastiskt måste ske för att utdelningarna ska sänkas. Om ett bolags vinst faller med exempelvis 15 procent sänks utdelningen normalt sett inte.

Förra året var något slags tema på Stockholmsbörsen kollapsande detaljhandelsaktier, och förstås pressen på allt cykliskt. Ser du något tänkbart tema för 2019?

“Jag gör faktiskt inte det, och tänker inte så mycket så heller. Jag försöker ha en så lång horisont man kan och se om bolagen har en hållbar affärsmodell både ur ett ESG- och ett finansiellt perspektiv. Då tycker jag det blir alldeles för kort horisont att titta in i ett enstaka år och se vad det blir för teman som man skulle kunna gynnas av. Men får jag tänka fritt så möjligtvis att den sämre riskaptiten kan gynna värdebolag och att man kommer uppskatta de bolag som har en vinst här och nu, möjlighet att dela ut pengar, och att det är mer värt att ha 100 kronor i handen i dag än potentiellt 140 kronor om fem år.”

Om ett par veckor drar rapportsäsongen avseende det fjärde kvartalet 2018 igång för börsbolagen. Mattias Cullin spår att konsensusestimaten tills dess hinner sjunka något, då analytikerna tenderar att påverkas av aktiekurserna (som på OMXS 30 fallit tvåsiffrigt sedan oktober) i sina bedömningar. Sedan är det upp till rapporterna och bolagsledningarna att visa vägen framåt - i kombination med en myriad av rafflande makroföreteelser såsom brexit, centralbankspolitik och handelsförhandlingar mellan USA och Kina, givetvis.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR