• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Invest: "Hyfsad avkastning för långa statsräntor även i år"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Långräntor kan tillfälligt komma att ta ett par raska kliv uppåt om exempelvis handelsförhandlingarna mellan USA och Kina når framgångar. Men på lite sikt är det svårt att finna starka argument för betydligt högre räntenivåer för till exempel den svenska tioåriga statsobligationen, som på torsdagen noterade 0,43 procent.

Det säger Danske Invests ränteförvaltare Stefan Rocklind till Fonder Direkt.

Förvaltaren menar att vi behöver finna mer klarhet kring en rad osäkerhetsfaktorer för att kunna se långräntorna uthålligt klättra högre. Att till exempel världsekonomin toppat råder det enligt Stefan Rocklind inga större tvivel kring, och frågan är hur mycket lägre tillväxt vi kan förvänta oss samt vad det implicerar för framtida inflation.

Trots styrräntehöjningar från såväl Federal Reserve som Riksbanken i december har de bägge centralbankerna behövt ta ett steg tillbaka i sin “normaliseringsretorik”, och ränteförvaltaren kan tänka sig scenarion där vi enkom kommer få se en till höjning i denna cykel från Riksbanken.

“Vår normalisering är kanske halvvägs kommen efter en endaste höjning med 25 punkter. Det är lite av ett antiklimax”, säger Stefan Rocklind.

Den här leder förvaltaren till att spå en hyfsad om än låg avkastning för långa statsräntor i år, i likhet med hur det såg ut 2018.

Ett avslut på handelskriget skulle kunna ge en temporär skjuts för riskfyllda tillgångar vilket då torde ge oss brantare räntekurvor. Detta delvis drivet av flödeseffekter när investerare med förnyad riskaptit allokerar in i mer offensiva placeringar, enligt Stefan Rocklind.

På frågan hur förvaltarteamet ställer sig till Brexit svarar Stefan Rocklind att det är “fortsatt otroligt osäkert” vad utträdesprocessen kommer leda till och ingenting Danskes ränteförvaltning explicit positionerat sig inför. Brexit ses mer som en politisk osäkerhet bland många, och förvaltaren nämner här den konstanta budgetproblematiken i Italien och den senaste tidens proteströrelser i Frankrike.

Allra störst påverkan, och därmed fokus, ligger dock fortsatt på handelsrelationerna mellan USA och Kina, enligt Stefan Rocklind.

“Jag tror att de flesta ligger hyfsat neutrala och mest inväntar en lösning och bättre risksentiment, för att då ta in mer risk. Många har provat att fronta till exempel framsteg i handelskriget det senaste kvartalet, vilket har gjort ont då räntorna istället har fortsatt nedåt”, säger Stefan Rocklind.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR