• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN: Pensionsfonder bör investera mer på tillväxtmarknader

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pensionsfonder allokerar på global basis i snitt cirka 5 procent av kapitalet till tillväxtmarknader. Det är på tok för lite med tanke på demografiska megatrender och den potential som finns på dessa marknader, anser Alexandra Morris, investeringsdirektör på SKAGEN Fonder.

Det uttryckte hon under fondförvaltaren SKAGENs nyårskonferens i Stockholm på torsdagen.

Bild: SKAGEN Fonders investeringsdirektör Alexandra Morris

Bild: SKAGEN Fonders investeringsdirektör Alexandra Morris

Investeringsdirektören påminde inledningsvis om att vad som räknas till tillväxtmarknader inte är statiskt, och att maktbalanser och ekonomisk dominans skiftar över århundraden.

“Det mesta värdeskapandet för 200 år sedan globalt sett skedde i Kina och Indien, medan USA definitivt var en tillväxtmarknad”, sade Alexandra Morris.

Sedan hände något, då immigrationen tog fart på allvar, och välståndet accelererade med tiden kraftigt i världens i dag största ekonomi.

De som reste till Mellanvästern behövde ofta arbeta gratis i fem år, innan de blev tilldelade ett par hektar mark som blev deras för alltid, enligt Alexandra Morris. Denna utveckling, att genom hårt enträget arbete kunna skapa sig en egendom och ett bättre liv, var en av nyckelfaktorerna för den amerikanska framgången, lade investeringsdirektören till.

Hårt arbete är något Alexandra Morris har noterat är centralt även för kineser, och det syns i bland annat patentstatistiken: år 2016 ansöktes det om fyra gånger så många patent i Kina som i USA, samtidigt som 65 procent av alla patentansökningar globalt sett kom från Asien.

“Endast 20 procent av de globala patentansökningarna kom från USA. Så undra på att Trump är orolig för USA:s framtid”, sade Alexandra Morris.

En stor skillnad mellan USA:s ekonomiska framsteg på 1800-talet och nutidens kinesiska dito är Kina inte har behövt importera sin arbetskraft för att bygga upp välstånd. Istället har Kina säkrat det kapital som krävts för att bygga välstånd genom fabrikstillverkning, till nytta för resten av världen, enligt Alexandra Morris.

På det här viset har Kina kunnat ta katapultliknande ekonomiska språng.

Ett sådant språng har ett namn: ‘leapfrogging’. Leapfrogging är ett uttryck som beskriver den accelererande och hållbara utvecklingen på tillväxtmarknader, förklarar Alexandra Morris, som utvecklar med att leapfrogging möjliggör att hoppa över ineffektiva och dyra lösningar, för att istället gå direkt till mer avancerade alternativ. Ett bra exempel är höghastighetståg. Kina har i dag 27.000 kilometer höghastighetsjärnväg; mer än vad som finns i resten av världen kombinerat. Och ytterligare 10.000 kilometer finns på det kinesiska ritbordet, enligt Alexandra Morris. Andra exempel på leapfrogging kan vara allt från att som småföretagare hoppa över fasta telefonlinjer till förmån för mobiltelefoni, till att som finansiell aktör göra relativt små investeringar inom fysiska bankkontor, för att istället i större utsträckning dra nytta av internetbaserade lösningar.

“Teknologi är kärnan av leapfrogging, och det är även kärnan av polariseringen mellan USA och Kina. Kina har exempelvis spenderat miljardtals dollar på att bygga sin egen halvledarindustri. Helt plötsligt har Kinas framgång blivit ett ‘nationellt säkerhetsproblem’ för USA”, sade Alexandra Morris.

Investeringsdirektören fortsatte:

“Vad USA istället borde göra är att följa sitt eget recept, det vill säga att genom utbildning, innovation, hårt arbete samt forskning & utveckling se till att behålla ledningen, snarare än att hindra framsteg och utveckling i andra länder.”

Världens medelklass förväntas fortsätta växa i rask takt. År 2009 uppgick den globala siffran till strax under två miljarder människor, en siffra som väntas ha nått strax under fem miljarder om elva år, 2030. Av dessa tre tillkommande miljarder beräknas 2,5 komma från tillväxtmarknader, enligt Alexandra Morris, som lade till att antalet människor inom medelklassen på tillväxtmarknader därmed kommer att vara nästan nio gånger så många som år 2009.

Inte mer än 5 procent av västvärldens pensionsfonders kapital är emellertid investerat på tillväxtmarknader, enligt SKAGENs investeringsdirektör, vilket hon anser är väl lågt givet tillväxtpotentialen på dessa marknader. Som skäl pekar hon bland annat på att 26 procent av värdet på den globala aktiemarknaden finns på tillväxtmarknader, samtidigt som 43 procent av global BNP och 60 procent av global BNP-tillväxt finns på tillväxtmarknader.

Det är dock inte bara pensionsfonder man kan argumentera för bör höja viktningen mot tillväxtmarknader. Indexleverantören MSCI inkluderar endast en bråkdel av tillväxtmarknadernas listade bolag i sitt världsindex MSCI World, enligt Alexandra Morris (24 procent av bolagen mot 66 procent för utvecklade marknader). Det får som följd att MSCI World inte består av mer än 11 procent tillväxtmarknadsaktier, lade hon till.

Angående det senaste årets volatilitet på tillväxtmarknader menar Alexandra Morris att det är något man måste acceptera då tillväxtmarknader är volatila till sin natur. Det enda sättet SKAGEN kan gynnas av de megatrender Alexandra Morris pratar om är genom att vara långsiktiga, sade hon.

Investeringsdirektören konstaterar att SKAGEN som aktiv förvaltare kan dra nytta av möjligheter i bolag som inte är inkluderade på indexnivå, särskilt då utbudet på tillväxtaktiemarknaderna växer snabbare än inkluderingen i de index som följer dessa. Hon spår att tillväxtmarknader kommer att bli en allt tyngre spelare på globala kapitalmarknader framöver, och exemplifierar med att 61 procent av de börsintroduktioner som skedde på global basis 2017 gick av stapeln på tillväxtmarknader.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR