• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: Inte förvånade om bra börsår, förväntningar lågt ställda

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktier såldes av hänsynslöst i december, då aktiefonden Coeli Global Selektiv föll 8,4 procent vilket var drygt en procentenhet bättre än index. Det brasilianska detaljhandelsbolaget Magazine Luiza och den indiska banken RBL utvecklades mycket väl, medan American Express och United Health hade en motig månad.

Det skriver förvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton i en månadskommentar.

Avkastning för Coeli Global Selektiv och dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR EUR) i december och sedan årsskiftet. Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

       Dec    Jan-Dec  Dec    Jan-Dec       
Fond    -8,4 (SEK) -4,9  -8,4 (SEK) -4,9        
Jmf-index  -7,9 (EUR) -4,9  -9,5 (SEK) -1,9 

Förvaltarna förmedlar att investerare hade höga förväntningar på vinsttillväxt 2018, men att det under årets gång blev allt tydligare att vinsterna i många bolag istället toppade. Följaktligen sjönk aktiekurser och företagens värderingar - i synnerhet mot årets slut, då det mesta såldes av i stort sett oberoende av företagens framtidsutsikter, enligt förvaltarna.

“Vi är nu i en situation där förväntningarna för 2019 är mycket lågt ställda. Vi skulle inte bli förvånade om det här året visar sig bli ett bra börsår”, skriver Andreas Brock och Henrik Milton, som menar att marknaden för tillfället kännetecknas av en förvirring om framtiden.

Förvaltarna konstaterar att det är tydligt att Europa och Kina saktat in, men att det samtidigt råder högst delade meningar om hur detta slår mot enskilda bolag. De bedömer att marknaden har rätt i sin negativa tolkning gällande till exempel europeisk bilindustri och många råvarubolag, men anser att en överreaktion skett i exempelvis betalningsbolag, som drivs av skiftet bort från kontanter.

Fonden uppges endast ha gjort små portföljförändringar i december. Den enda “nämnvärda” är att innehavet i fastighetsbolaget Vonovia avyttrades “efter en bra vinst”, till förmån för Siltronic och ASML som gjorde entré i portföljen. Kiselplattetillverkaren Siltronic och halvledarbolaget ASML bedöms kunna gå starkt i takt med att marknadens riskaptit återvänder, enligt förvaltarna.

Andreas Brock och Henrik Milton skriver att 2019 kommer att bli ett mycket spännande år. Om företagens vinster visar sig nå upp till förväntningarna när rapportsäsongen strax drar igång “kommer det bli bra fart i vår fond och ni andelsägare kommer att kunna se er investering öka i värde”.

Förvaltarna uppger sig vara medvetna om att framtiden kommer bjuda på både positiva och negativa händelser, och anser att fonden med en spännande blandning av vad de kallar Champions och Special Situations har en “otroligt slagkraftig portfölj”.

Vid årsskiftet var Coeli Global Selektivs fem största innehav Global Payments, Mastercard, Worldpay, Broadridge Financial Solutions och Microsoft. Dessa aktiers portföljandelar uppgick till 4,7-4,8 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR