• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: Behåller investeringspolicy oförändrad i ovisst läge

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det är ett osäkert läge med exempelvis brexit och nedåttrendande ekonomisk statistik i Kina och Europa, samtidigt som ingen budget har gått igenom i USA som fortfarande befinner sig i “shotdown-läge”.

Det skriver förvaltarna för aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe, som i en månadskommentar meddelar att fonden under rådande omständigheter håller sin investeringspolicy oförändrad. Fokus uppges ligga på globalt verksamma bolag med ett starkt ledarskap, som kan generera värde i den ekonomiska cykelns samtliga faser.

“Dessa kommer alltjämt vara bättre på att undvika de fallgropar som fortfarande kan komma att uppstå på kort sikt”, skriver förvaltarteamet, som består av Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard.

Avkastning för ODDO BHF Avenir Europe och dess jämförelseindex (MSCI Europe SMID NR EUR) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Dec (EUR)  Jan-Dec Dec (SEK)  Jan-Dec       
Fond    -5,6     -12,8  -7,2     -10,1       
Jmf-index -6,2     -14,3  -7,7     -11,7 

Fondens tio största innehav är i allt väsentligt desamma jämfört med föregående månad, förutom att Vifor Pharma har tagit över tiondeplatsen från Sodexo. Portföljen består fortsatt av 42 innehav.

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS

Såväl de europeiska som kinesiska marknaderna nedgraderades under 2018 års andra halva, i takt med sekventiella fall i kinesisk ekonomisk data och allt svagare europeisk bilsektor, enligt kommentaren. Årets stora förlorare uppges således ha varit Shanghaiindex som tappade 24,6 procent, samt bilsektorn med ett fall på 28,1 procent. Cykliskt gick svagt relativt defensiva bolag, som dock inte klarade sig helt oskadda, då så kallade utilities föll 2,1 procent medan hälsovård backade 2,7 procent.

I den kontexten presterade större index, med mindre cykliska inslag, bättre än index som följer små- och medelstora bolag. MSCI Europe NR föll exempelvis 10,6 procent under året, att jämföra med fondens jämförelseindex MSCI Europe SMID (small & mid-cap) NR, som retirerade 14,3 procent, skriver förvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR