• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opp L/S: Dagens värderingar bygger på vinstnedgångar i nivå med 2008

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Alla risktillgångar föll kraftigt i december samtidigt som säkra tillgångar, framförallt amerikanska statsobligationer, noterade de största kapitalinflödena på 20 år.

Det skriver förvaltaren Staffan Knafve i en månadsrapport för den globala aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S.

Fonden tappade 12,9 procent under månaden och det var långpositionerna som bidrog till den negativa avkastningen, då kortpositionerna bidrog positivt med 0,5 procent, enligt rapporten.

Avkastning för Rhenman Global Opportunities L/S och dess jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) under månaden och sedan årsskiftet, i respektive basvaluta.

       December   Sedan årsskiftet           
Fond    -12,9 (SEK)   -23,0               
Jmf-index  0,0 (EUR)    -0,1   

I USA gav kortinnehaven i Amazon, Tesla och Netflix bäst portföljbidrag, då samtliga föll. Amazon hamnade i skottgluggen då det framkommit att bolaget är ett av de som den amerikanska finansinspektionen SEC undersöker. Tesla tappade efter att ha levererat färre Model 3-bilar än förväntat, medan Netflix också föll kraftigt i den svaga aktiemarknaden, enligt förvaltaren.

Sämst portföljbidrag i december kom från det japanska konglomeratet Softbank.

“SoftBanks aktiekurs sjönk efter börsnoteringen av bolagets telekomverksamhet, samt i och med en allt större oro hos investerarna kring eventuella kommande nedskrivningar i bolagets Vision Fund”, skriver Staffan Knafve.

Softbanks Vision Fund har tillgångar värda nästan 100 miljarder dollar, som investerats i bolag Softbank tror kommer dominera sina respektive industrier framöver. En oro kring att inbromsande världsekonomi och högre räntor ska föra med sig nedskrivningar inom Vision Funds tillväxtorienterade portfölj, blev dock en negativ faktor för aktien under månaden. I övrigt börsintroducerade alltså Softbank sin ägarandel i en av Japans största teleoperatörer, vilket blev mindre lyckat ur ett aktieperspektiv. Börsdebuten för bolaget (Softbank Corp) innebar ett tapp på 14 procent den första dagen, i vad som var Japans största börsintroduktion hittills.

Även det amerikanska energibolaget Exxon Mobil påverkade avkastningen negativt i december. Enligt Staffan Knafve är bolaget i färd med en av de största rekonstruktionerna i modern historia, och ett antal projekt som påbörjades 2014 ska år 2025 stå för hälften av Exxons intjäning, uppger bolaget.

“Exxon Mobil har en av amerikas starkaste balansräkningar, men det är inte finansieringen av rekonstruktionen som oroar investerarna. De är istället rädda för hur bolaget ska kunna leverera i det korta perspektivet i väntan på att dessa projekt ska utvecklas. Speciellt om försäljningen utsätts för ett svagt oljepris”, skriver förvaltaren.

Staffan Knafve menar att skifferolja ser mest lovande ut på kort sikt och pekar på att Exxon blivit den största aktören i Permian Basin i Texas. Bolaget förväntar sig tvåsiffriga avkastningstal även vid så låga oljeprisnivåer som 35 dollar fatet, enligt förvaltaren.

En pyramidvy över positionernas vikter i portföljen samt diagram över hur fonden är exponerad mot olika valutor. (Källa: Rhenman & Partners AM)

En pyramidvy över positionernas vikter i portföljen samt diagram över hur fonden är exponerad mot olika valutor. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Gällande det svaga avslutet på aktieåret 2018 konstaterar Staffan Knafve att företagens starka vinsttillväxt mötts med stigande skepsis, vilket fått värderingarna att sjunka.

“Detta gäller i princip alla marknader, men inte minst för tillväxtmarknaderna och Europa där P/E-talen fallit till de lägsta nivåerna på många år”.

Enligt Staffan Knafve bygger dagens aktievärderingar på att vinsterna ska falla i en omfattning som inte setts sedan 2008, vilket han frågar sig huruvida det är troligt. Förvaltaren har respekt för att det finns betydande orosmoln, men Rhenman & Partners uppges ha svårt att se framför sig ett scenario där vinstfallen blir så branta som dagens börskurser indikerar.

Fondportföljens innehav värderas i genomsnitt till 12 gånger nästa års vinster samtidigt som direktavkastningen uppgår till nära 4 procent, enligt rapporten.

“Vi vidmakthåller därför vår uppfattning att det finns en betydande kurspotential i de bolag som fonden har investerat i och att denna potential kommer att realiseras i takt med att orosmolnen successivt skingras”, skriver Staffan Knafve.

Vid årsskiftet var fondens fem största innehav Roche Holding Pref, Medtronic, Exxon Mobil, Ericsson samt Chevron.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR