• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Sverige: Fortsatt hög andel defensivt, har en handfull aktier på radarn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under en stökig decembermånad gjorde aktiefonden Coeli Sverige ett antal förändringar i portföljen, som för tillfället är koncentrerad till 20 innehav.

Det framgår av en månadskommentar från förvaltaren Mattias Eriksson.

Fonden utvecklades 2,3 procentenheter sämre än index, en avvikelse förvaltaren förklarar med ett 40-procentigt ras för innehavet Hoist Finance.

Avkastning för Coeli Sverige och dess jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index) under månaden och sedan årsskiftet. Svenska kronor, i procent:

     December  Sedan årsskiftet            
Fond    -8,3      -9,8                 
Jmf-index -6,0      -4,4      

Kredithanteringsbolaget Hoist Finances kraftiga fall kom efter att Finansinspektionen meddelat att avskrivna konsumentfordringar i fortsättningen ska ha en riskvikt på 150 procent, istället för dagens 100.

“Det får allvarliga konsekvenser för Hoist som antingen kan lämna tillbaka sin banklicens, och få kraftigt högre upplåningskostnader, eller ansöka om att använda en intern riskmodell för att reducera påverkan av den här förändringen. En ansökan som uppskattningsvis tar omkring två år att få beviljad. Vad än bolaget väljer att göra så har Finansinspektionen förändrat spelreglerna för bolaget i grunden”, skriver Mattias Eriksson, som sålt innehavet.

Coelis Sverigefond fortsätter att ha en hög andel defensiva bolag i portföljen, medan man väntar in ännu lägre värderingar för cykliska bolag. Fonden uppges ha en handfull aktier på sin radar som gärna plockas in till en attraktiv värdering.

Elekta och Thule har dock redan inhandlats till vad som anses attraktiva värderingar. Gällande Elekta pekar Mattias Eriksson på att bolaget “har en strukturell tillväxt i ryggen samtidigt som den nya maskinen Unity, som är den mest avancerade strålbehandling som finns på marknaden, mottagits positivt av kunderna så här långt.”

Thule lovprisas för sin produktutveckling, en organisk tillväxt på 6,5 procent och en vinsttillväxt på 17 procent. Ett mycket imponerande bolag som nu värderas rimligt, enligt förvaltaren.

Under månaden har fonden avyttrat Danske Bank, nämnda Hoist Finance, Investor, ISS, SKF och Cinnober.

Gällande Coeli Sveriges bankinnehav SEB och Nordea konstaterar förvaltaren att dessa utvecklades svagt i december, och han anser att direktavkastningen har blivit för hög.

“Nordea handlas till en direktavkastning på närmare 9 procent förutsatt att utdelningen inte sänks i vår och SEB har en direktavkastning på cirka 7 procent. Vi ser det som högst osannolikt att utdelningarna sänks, utan vi anser att det är värderingen som är för låg, helt enkelt.”

Bäst utveckling bland portföljbolagen stod Cinnober för, som steg 15,4 procent under månaden efter att Nasdaq höjt sitt bud på bolaget. Coeli Sverige har nu sålt sitt innehav.

Innehaven i bostadsutvecklaren Bonava och byggbolaget NCC utvecklades relativt väl i december, med uppgångar på 3,1 respektive 0,5 procent.

Källa: Coeli

Källa: Coeli


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR