• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF ProActif Europe: Osäkra månader väntar, håller fast vid investeringsfilosofi

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiemarknaderna fortsatte falla i december, då exempelvis Euro Stoxx 50-index tappade 5,3 procent. Inga sektorer klarade sig undan, men en skillnad mot tidigare månader var att polariseringen mellan defensiva och cykliska sektorer var något mindre tydlig.

Det skriver Pascal Riegis och Emmanuel Chapuis, som förvaltar den flexibla aktiefonden ODDO BHF ProActif Europe, i en månadsrapport.

Avkastning för ODDO BHF ProActif Europe och dess jämförelseindex (50% Euro Stoxx 50 NR + 50% EONIA TR) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

     Dec (EUR)  Jan-Dec Dec (SEK) Jan-Dec       
Fond    -2,2     -6,9   -3,8    -4,1       
Jmf-index -2,7     -6,2            

Bland orosmoment som fortsatte att sätta press på marknaderna i december pekar förvaltarna ut centralbankspolitik, handelskrig mellan USA och Kina, brexit, Italien, olja, samt nedslående ekonomisk data på bred front.

Fonden har en bruttoexponering mot aktiemarknaden på 34 procent, vilket kan komma att ändras beroende på förvaltarnas investeringsövertygelser. Bruttoexponeringen består av tolv aktier, vilket subtraherat för en kort position om 14 procent i Euro Stoxx 50 ger en nettoexponering om 20 procent.

“Givet vår betydande exponering (23 procent av portföljen) mot bil- samt teknologisektorn, vilka innehåller bolag vi anser är mycket attraktivt värderade, bibehåller vi vår hedge genom att sälja Euro Stoxx 50-terminer”, skriver förvaltarna.

Detta erbjuder ett visst skydd mot kraftiga uppställ i volatilitet och olika fallgropar som fortfarande kan uppstå i det korta perspektivet, förklarar portföljduon.

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS

Förvaltarna ser osäkra månader framför sig och meddelar att fonden håller fast vid sin investeringsfilosofi, inom vilken man söker framgångsrika bolag som kan generera värde oavsett ekonomiska förhållanden, och som värderas attraktivt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR