• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Kon-Tiki: Fortsätter fokusera på förbättrad risk/reward

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tillväxtmarknadsåret 2018 går till historien som ett år då räntedriven dollarstyrka och handelskrig mellan USA och Kina satte tonen.

Det skriver tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tikis portföljförvaltare Cathrine Gether och Fredrik Bjelland i en rapport för det fjärde kvartalet 2018.

“Tillgångsmarknader har sett en återställning, överensstämmande med lägre tillväxt och vinstförväntningar mot bakgrund av en oroväckande kombination av upphörande finansiella stimulanser, stramare penningpolitik, reversering av tillgångsköp och ökade handelsspänningar”, skriver förvaltarna.

Cathrine Gether och Fredrik Bjelland konstaterar att olösta risker kvarstår och tror att volatiliteten kommer att förbli förhöjd framöver. De anser dock att det finns skäl till optimism: värderingarna på tillväxtmarknader är attraktiva, Federal Reserve verkar redo att sakta in sin åtstramningscykel, det finns tecken på att Trump-administrationen kan vara redo att kompromissa med Kina i handelsfrågor.

Avkastning för SKAGEN Kon-Tiki och dess jämförelseindex (MSCI EM NR USD) i december och sedan årsskiftet. Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Dec    Jan-Dec  Dec    Jan-Dec       
Fond    -2,6 (NOK) -16,0  -5,8 (SEK) -14,1       
Jmf-index -2,7 (USD) -14,6  -5,2 (SEK) -7,5  

Sett till fondens innehav halverades nästan Borr Drillings aktie i kvartalet, och Kon-Tiki sålde delar av sin position vid kvartalets början. Även Tullow Oil backade, men i detta fall ökade fonden istället sitt innehav då förvaltarna tror att oljepriset kommer att stiga från nuvarande låga nivåer. Bolaget uppges vara i en stark position, ha en hälsosam balansräkning samt ha låga kostnader.

Vidare tappade Samsung Electronics mark, efter att vinsten nedreviderats på grund av svag minnesmarknad. Förvaltarna anser att Samsung med sin starka marginalprofil bör kunna fortsätta gynnas av branschkonsolidering, och de pekar på att en stor kassa och ett överflöd av kassaflödesgenerering ger bra förutsättningar för hög avkastning på kapitalet.

SKAGEN Kon-Tikis bästa respektive sämsta bidrag till avkastningen i det fjärde kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Kon-Tikis bästa respektive sämsta bidrag till avkastningen i det fjärde kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Brasilianska aktier nådde rekordnivåer under kvartalet och inte helt oväntat var vissa brasilianska innehav bland fondens bäst presterande, enligt rapporten. Ett exempel är banken Banrisul, som omgärdats av privatiseringsrykten. Fonden uppges ha reducerat sitt innehav i takt med en stark aktieutveckling.

Även innehavet Cosan gick starkt, då bolaget gynnades av såväl ett positivt momentum i Brasilien som av en omstrukturering, enligt förvaltarna, som uttrycker sitt gillande kring att bolaget fortsätter att återköpa aktier på nedtryckta nivåer.

Makrofaktorer i Indien uppges ha förbättrats, då oljepriset och obligationsräntor fallit, samt en ny centralbankschef installerats som är något mer positivt inställd till att förbättra likviditeten. Vidare har regeringen incitament att öka utlåningen för att stödja tillväxt inför det kommande valet, enligt rapporten. Sett till innehav bör State Bank of India, som genomgått en uppstädning av sin balansräkning, enligt förvaltarna gynnas av detta. Vidare uppges UPL, global ledare inom jordbrukslösningar, vara väl positionerade för att dra nytta av Kinas ökade andel import från Brasilien.

“Vi fortsätter fokusera på att förbättra övergripande risk/reward i portföljen och adderade fyra nya positioner”, skriver Cathrine Gether och Fredrik Bjelland om fondens förehavanden under kvartalet.

Dessa fyra var Lundin Mining, Turquoise Hill, Wuliangye Yibin och Suzano.

“Suzano tar genom samgåendet med konkurrenten Fibria klivet att bli världens främsta massatillverkare. Konkurrensen inom den brasilianska skogsindustrin medför lägre träkostnader, och vi tror att den senaste tidens press på massapriserna är tillfällig. Synergierna från samgåendet verkar vara underskattade, och vi köpte Suzano på nedtryckta nivåer till följd av vad vi tror är ett tillfälligt fall i kinesiska massapriser”, skriver portföljduon.

Innehavet i Anadolu Grubu avyttrades under kvartalet, då förvaltarna ser bättre möjligheter utanför Turkiet för tillfället.

Cathrine Gether och Fredrik Bjelland ser flera anledningar till varför tillväxtmarknadsaktier bör ha bättre förutsättningar att stå emot negativa chocker i riskaptit jämfört med 2018. Externa finansieringsgap har stängts, räntor har stigit, valutorna är billigare och tillväxtmarknadsaktier fortsätter att vara en underviktad tillgångsklass, enligt förvaltarna.

“Då utvecklade marknader trots liknande avkastning på kapital handlas till en premie på nära 30-50 procent mot tillväxtmarknader, sett till estimat för P/E- och P/B-multiplar 2019, ser risk/reward på tillväxtmarknader mer attraktivt ut för långsiktiga investerare”, skriver de.

I tillägg till att tillväxtmarknader generellt handlas till rabatt handlas SKAGEN Kon-Tikis portfölj till en rabatt på 23 procent mot MSCI:s tillväxtmarknadsindex, enligt rapporten. Det ger portföljen ett bra värdeerbjudande (value proposition), vilket är lovande i den nuvarande miljön där det äntligen finns tecken på att värdeaktier överpresterar igen, anser Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Fondens tio största innehav vid årsskiftet. Totalt finns 51 innehav i portföljen. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tio största innehav vid årsskiftet. Totalt finns 51 innehav i portföljen. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR