• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN m2: Allt viktigare välja rätt när lånemarknad stramas åt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I en stramare lånemarknad är balansräkningar allt viktigare, samtidigt som kassaflödesgenerering trumfar tillväxt i tillgångsvärden.

Det skriver Michael Gobitschek, som förvaltar fastighetsfonden SKAGEN m2, i en kvartalsrapport. Fonden investerar i fastighetsaktier världen över.

Avkastning för SKAGEN m2 och dess jämförelseindex (MSCI ACWI IMI ex REITS NR USD) under månaden och sedan årsskiftet. Svenska kronor, i procent:

     December   Jan-Dec                 
Fond    -4,7    +0,7                  
Jmf-index  -5,5    -4,6   

Förvaltaren skriver att det fjärde kvartalet var extremt volatilt, och att fastighetsaktier inte var något undantag, även om de stod emot något bättre jämfört med övriga sektorer.

Den svenska logistikoperatören Catena blev det fjärde kvartalets bästa bidragsgivare till avkastningen. Bolaget gynnas av stark tillväxt inom e-handel, och har på senare tid fångat fler internationella investerares intresse, då dessa söker kassaflödesgenererande tillgångar i alternativa segment, enligt Michael Gobitschek.

“Den svenska fastighetsmarknaden var bland årets bäst presterande marknader tack vare attraktiva värderingar och valuta”, skriver han.

Även den brasilianska bostadsutvecklaren MRV uppges ha varit en stark bidragsgivare under kvartalet, då bolaget gynnades av en stark återhämtning på den brasilianska fastighetsmarknaden, men även av starka resultat.

“Den finländska bostadsoperatören Kojamo har hittills varit en besvikelse i absoluta termer, och stod för fondens näst sämsta avkastningsbidrag under kvartalet”, skriver Michael Gobitschek, som lägger till att aktien dock har överpresterat sitt lokala index betydande sedan börsintroduktionen.

Under kvartalet påverkades den amerikanska fastighetssektorn av rädsla för trögare tillväxt, snabba räntehöjningar och accelererade internationella handelskonflikter, enligt förvaltaren. Det Manhattan-baserade innehavet SL Green föll i linje med marknaden och påverkade avkastningen negativt, fortsätter han.

Bästa respektive sämsta avkastningsbidrag för SKAGEN m2 i det fjärde kvartalet 2018. I norska kronor. (Källa: SKAGEN Fonder)

Bästa respektive sämsta avkastningsbidrag för SKAGEN m2 i det fjärde kvartalet 2018. I norska kronor. (Källa: SKAGEN Fonder)

Sett till portföljförändringar tog fonden position i självlagringsbolaget Shurgard samt Stendörren Fastigheter i det fjärde kvartalet. Shurgard, som driver 228 butiker i sju länder, uppges befinna sig i ett intressant undersegment på grund av dess höga kassaflödesgenerering och motståndskraftiga vinstprofil.

Gällande Stendörren anser förvaltaren att bolaget är undervärderat och att nuvarande aktiepris varken reflekterar befogat värde eller den potential som finns i bolaget.

För att få plats med de nya innehaven uppges fonden ha reducerat sin position i Atrium Ljungberg på “bra nivåer”.

I övrigt har fonden fått aktier tilldelade i det brasilianska logistikbolaget LOG Commercial Properties, som knoppats av från innehavet MRV.

Michael Gobitschek ser framför sig ett 2019 med utmaningar inom den globala fastighetssfären, till följd av skiftande policys och ökad politisk osäkerhet. Han slår dock fast att denna miljö kommer erbjuda ett antal möjligheter, och betonar att det kommer bli än viktigare att välja bolag som kan växa med intern kassaflödesgenerering.

“SKAGEN m2 behåller sin filosofi att investera i bolag med inneboende tillväxt och starka balansräkningar, och som är mindre sårbara för snabba ränteförändringar”, skriver förvaltaren.

Michael Gobitschek noterar att skuldsättningsnivåer är lägre än vad man kan förvänta sig sent i en cykel. Han menar att förvärvsaktiviteten troligen kommer öka till följd av sencykliska tillväxtambitioner, men att ökningen kommer vara än mer driven av investerares aptit för alternativa tillgångar.

Förvaltaren utnämner inbromsande global BNP-tillväxt som den största risken för tillfället, men menar att värderingarna inom globala fastigheter fortfarande är uppbackade av bra fundamentala förhållanden.

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 31 december 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 31 december 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR