• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: Fokuserar fortsatt på att begränsa risk, ökat i företagscertifikat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) December uppvisade en fortsatt negativ utveckling på den nordiska företagsobligationsmarknaden, då kreditspreadar ökade. Det var en månad med generellt låg nyemissionsaktivitet och en låg likviditet på andrahandsmarknaden.

Det framgår av en förvaltarkommentar för räntefonden Coeli Likviditetsstrategi signerad Gustav Fransson.

Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. Jämförelseindex är OMRX T-Bill. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. Jämförelseindex är OMRX T-Bill. (Källa: Coeli)

Enskilt bästa avkastningsbidrag under månaden kom från flygbolaget Icelandair. Bolaget nådde en överenskommelse med obligationsinvesterarna efter att tidigare ha brutit mot vissa lånevillkor. En del av överenskommelsen består i att obligationen kommer återbetalas under året. I tillägg till detta meddelade bolaget att man säkrat finansiering för ett par förbeställda flygplan vilket omedelbart stärker Icelandairs likviditet, skriver Gustav Fransson.

Bland övriga positiva avkastningsbidrag märks säkerställda bostadsobligationer från Nordea Hypotek och Swedbank Hypotek. Vidare gav fondens innehav i företagscertifikat, som har en portföljvikt om cirka 34 procent, små men positiva bidrag till avkastningen, enligt förvaltaren.

Däremot påverkade flertalet av fondens företagsobligationsinnehav avkastningen negativt, då dessa pressades av allmänt ökande kreditspreadar. Gustav Fransson skriver att det handlade om breda nedgångar och att inget enskilt bolag utmärkte sig. Sett till branscher påverkade bolag inom finansiella tjänster och fastigheter mest negativt.

Coeli Likviditetsstrategi nyinvesterade under månaden framförallt i företagscertifikat i exempelvis Scandic Hotels och Fastpartner, som ett led i att öka penningmarknadsexponeringen. Vidare ökade fonden sina innehav av säkerställda bostadsobligationer något. Fokus för förvaltningsarbetet fortsätter riktas mot att begränsa fondens risk, enligt kommentaren.

Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav per den 31 december 2018. (Källa: Coeli)

Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav per den 31 december 2018. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR