• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: Ökande kreditspreadar drog ned decemberavkastningen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Coeli Nordisk Företagsobligation stängde 2018 på +1,08 procent, efter att ha tappat 0,13 procent i december.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Gustav Fransson, som konstaterar att den nordiska företagsobligationsmarknaden i december återigen utvecklades negativt, med ökande kreditspreadar.

Fonden har stigit drygt 12 procent sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

Fonden har stigit drygt 12 procent sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

Telekombolaget Lebara stod för det största avkastningsbidraget under månaden. Efter mycket om och men levererade bolaget till sist ett reviderat årsbokslut för 2017 samt rapporter för de tre första kvartalen 2018.

“Rapporterna innehöll ett par svaga poster med förhållandevis stora nedskrivningar av goodwill. Rörelseresultatet för mobilverksamheten, som är bolagets kärnaffär har dock förbättrats under innevarande år och utvecklas i linje med förväntan”, skriver Gustav Fransson.

Vidare steg fondens obligationsinnehav i flygbolaget Icelandair. Bolaget nådde under månaden en överenskommelse med obligationsinvesterarna efter ett tidigare brott mot vissa lånevillkor. I tillägg till överenskommelsen meddelade Icelandair att man säkrat finansiering för ett par nybeställda flygplan vilket enligt förvaltaren omedelbart stärker bolagets likviditet.

Överlag ökande kreditspreadar slog annars mot avkastningen för flertalet av fondens innehav under månaden. Bland dessa märks Ocean Yield och Intrum.

“Obligationerna från Ocean Yield har tidigare stått emot marknadsturbulensen väl men nu justerades priserna nedåt, dock utan att någon meningsfull volym omsattes”, skriver Gustav Fransson och uppger nedgången till drygt 3 procent.

Fonden minskade i december sin exponering mot ett antal bolag vars obligationer klarat sig igenom marknadsturbulensen väl. I övrigt gjordes en förändring av innehavet i kredithanteringsbolaget Intrum.

“Ett byte av obligationer från Intrum Justitia skedde där en FRN i SEK ersattes av en fastränteobligation i EUR, båda med förfall i juli 2022. Bytet skedde till attraktiva nivåer med en kreditspread som är cirka 0,70 procent högre”, skriver Gustav Fransson.

Fondens fem största innehav per den 31 december 2018. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 31 december 2018. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR