• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Génération: Ericsson ut från topp tio-lista efter minskning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiemarknaderna fortsatte falla i december och sett över 2018 var alla stora aktieindex ned. De stora förlorarna blev kinesiska Shanghai-index samt aktier inom bilsektorn, som tappade 25 respektive 28 procent.

Det framgår av en månadsrapport för ODDO BHF Génération, en aktiefond med mandat att investera i bolag av samtliga storlekar inom eurozonen.

Fonden uppges under december ha minskat sina innehav i Ericsson och Volkswagen, till förmån för Elior samt De Longhi, där innehaven ökades.

Avkastning för ODDO BHF Génération och dess jämförelseindex (MSCI EMU NR EUR) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Dec (EUR)  Jan-Dec  Dec (SEK) Jan-Dec       
Fond    -7,2     -19,4  -8,7    -16,9      
Jmf-index -5,9     -12,7  -7,5    -3,5 

Fondens bästa avkastningsbidrag under månaden kom från:

Bolag           Sektor        Land     
Sophos           Mjukvara       Storbritannien
Iliad           Telekom        Frankrike   
Ericsson          Teknik        Sverige    
LVMH            Lyxvaror       Frankrike   
Moncler          Lyxvaror       Italien    
Elior           Tjänster       Frankrike   
Ipsen           Hälsovård       Frankrike   
Sodexo           Tjänster       Frankrike   
Dassault Systèmes     Mjukvara       Frankrike   
Danske Bank        Bank         Danmark  

I motsatt riktning gick följande aktier, som påverkade avkastningen negativt:

Bolag           Sektor        Land     
SCMP            Lyxvaror       Frankrike   
Fresenius Medical Care   Hälsovård       Tyskland   
Inditex          Detaljhandel     Spanien    
Elis            Tjänster       Frankrike   
Akka Technologies     Konsulttjänster    Frankrike   
Fresenius         Hälsovård       Tyskland   
Maersk           Frakt         Danmark    
Pirelli          Bil          Italien    
Sopra           IT-tjänster      Frankrike   
Grifols          Hälsovård       Spanien    
Arcelor Mittal       Stål         Luxemburg 

Efter fondens minskning i Ericsson har bolaget fallit bort från topp tio-listan över största innehav. In har istället LVMH, koncernen som bland annat äger varumärket Louis Vuitton, tillkommit i kraft av kursuppgång. Fonden äger för tillfället 51 aktier, ned från 52 vid tiden för förra månadsrapporten. Sett till bolagens geografiska hemvist dominerar Frankrike och Tyskland exponeringen, med 36 respektive 24 procent av portföljen. Tredje störst är Spanien, där knappt 12 procent av kapitalet är placerat.

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR