• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Global: Köpt Hannover Re och Waste Management i 4 kv, sålt IRSA och Novo Nordisk

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktiemarknader drabbades av betydande nedgångar i det fjärde kvartalet vilket ledde till den sämsta årliga utvecklingen på ett decennium. En inbromsning i den globala tillväxten är sannolikt en nyckelfaktor bakom marknadsturbulensen.

Det skriver Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen, som förvaltar aktiefonden SKAGEN Global, i en kvartalsrapport.

Avkastning för SKAGEN Global och dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) i december och sedan årsskiftet. Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Dec    Jan-Dec  Dec    Jan-Dec       
Fond    -6,3 (NOK)  -3,1  -9,3 (SEK)  -0,9        
Jmf-index -7,0 (USD)  -9,4  -9,5 (SEK)  -1,9   

Fondens tre bästa innehav i det fjärde kvartalet sett till absolut avkastning var Intercontinental Exchange (ICE), dagligvaruproducenten Unilever och CMS Energy. ICE är ett USA-baserat företag som äger och driver börser på finansiella- och råvarumarknader. Bolaget är i viss mån skonat från svängningar i ekonomiska cykler, då en stor andel av intäkterna är av återkommande natur, enligt förvaltarna. CMS Energy verkar endast i den amerikanska delstaten Michigan, där bolaget är i färd med ett stort investeringsprogram inom förnybar energiproduktion. Globala makrofaktorers påverkan på bolaget anses vara relativt begränsade.

Fondens bästa och sämsta avkastningsbidrag i det fjärde kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa och sämsta avkastningsbidrag i det fjärde kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Sämst portföljbidrag under kvartalet kom från UPM, DSV och Capgemini. Det finländska pappers- och skogsindustribolaget UPM tappade mark i takt med lägre massapriser, men förvaltarna anser att aktiekursfallet varit väl stort.

“Medan lägre massapriser kan ha en betydande negativ effekt på sentimentet, tycker vi att omfattningen av nedgången är överdriven och innebär ett köpläge”, skriver förvaltarna, som även pekar på att både bolagets vd och finanschef köpte aktier för personlig räkning i slutet av december. Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen tolkar detta som ett uppmuntrande tecken som ingjuter förtroende för UPM:s omvandlingsarbete på medellång till lång sikt.

Det danska fraktbolaget DSV föll som ett resultat av oro för handelskrig och svagare ekonomisk data, men förvaltarna ser alltjämt bolaget som bäst i klassen och fortsätter imponeras av ledningsteamets skicklighet.

Som orsak till det franska teknologibolaget Capgeminis nedgång nämner portföljduon rädsla i marknaden för att svagare ekonomiska utsikter ska tvinga företag att kapa sina IT-investeringar.

Under det fjärde kvartalet tog fonden position i det tyska återförsäkringsbolaget Hannover Re samt det amerikanska avfallshanteringsbolaget Waste Management.

Hannover Re ses av förvaltarna som en undervärderad differentierad återförsäkrare med en förståndig åtagandepolicy. Bolaget har en “lågkostnadskultur” och en genuint långsiktigt orienterad affärsattityd, som stämmer väl överens med Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen investeringsmandat, meddelar de. Dessutom uppges Hannover Re ha en undervärderad tillgång i form av en robust balansräkning, som de tror kommer fortsätta att vara en värdedrivare över tid.

Waste Management benämns som den ledande leverantören av integrerade miljölösningar i Nordamerika.

“Kombinationen av mer marknadskonsolidering, kapitalallokeringsdisciplin och generering av fritt kassaflöde skapar en attraktiv undervärderad långsiktig investeringsmöjlighet”, skriver förvaltarna.

Det argentinska fastighetsbolaget IRSA och det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk fick lämna portföljen under det fjärde kvartalet. Som skäl nämns frågetecken kring IRSA:s möjligheter att tackla inhemsk inflation med hyreshöjningar, och i Novo Nordisks fall ser förvaltarna allt större priskonkurrens och regulatorisk press framöver.

Efter det värsta börsåret på ett decennium menar förvaltarna att aktiemarknaderna nu ser attraktivt värderade ut relativt andra tillgångsslag. Det negativa stämningsläge som för tillfället genomsyrar marknadsklimatet kan erbjuda möjligheter för den investerare som är motvalls (contrarian), enligt Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

SKAGEN Globals tio största innehav vid årsskiftet. Portföljen består av 38 innehav. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Globals tio största innehav vid årsskiftet. Portföljen består av 38 innehav. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR