• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: Infrastruktur given plats i väldiversifierad portfölj 2019

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den ekonomiska tillväxten visar tecken på inbromsning efter en stark uthållig tillväxtperiod. Efter marknadskorrektionen och då långräntorna fallit har utsikterna för aktier emellertid förbättrats.

Det skriver United Bankers i en månadsrapport för aktiefonden UB Infra.

“Sammantaget tror vi att infrastruktur har en given plats i en väldiversifierad portfölj under 2019, och är snarare en kandidat för ökad allokering under ett år då det finns en uppenbar risk att konjunkturen börjar vika och mer konjunkturkänsliga bolag går mot osäkrare tider”, kommenterar Nils Schalin, vd för United Bankers AM:s svenska filial.

Nedan är avkastning för UB Infra och dess jämförelseindex (MSCI World NR EUR) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Dec (EUR) Jan-Dec  Dec (SEK) Jan-Dec       
Fond    -2,3     -2,5  -3,9     +0,5       
Jmf-index -8,5     -4,1  -10,0     -1,2 

Fondens utveckling sedan lansering i januari 2006. (Källa: UB AM)

Fondens utveckling sedan lansering i januari 2006. (Källa: UB AM)

Fonden uppges under månaden ha sålt några aktier inom el- och gasdistribution, för att öka exponeringen mot bolag med lägre värdering i USA.

Nils Schalin konstaterar att 2018 blev ett minusår för UB Infra, men pekar samtidigt på de fördelar som finns med reala tillgångar när tiderna är osäkra på marknaden.

“En negativ avkastning i en fond är givetvis sällan något att vara glad för då året summeras. Samtidigt kan man inte låta bli att imponeras av hur väl realtillgångar och i det här fallet infrastruktur fungerar som en stabiliserande komponent i portföljen”, skriver han.

Fondens tre bästa innehav i december blev Grupo Aeroportuario Pac-ADR, Grupo Aeroportuario Sur-ADR och Iberdrola SA, som steg 16,1, 12,0 respektive 6,6 procent.

UB Infras tio största positioner vid årsskiftet. (Källa: UB AM)

UB Infras tio största positioner vid årsskiftet. (Källa: UB AM)

Sett till landexponering sticker USA ut med en portföljvikt om 34,2 procent, följt av Frankrike (12,2), Storbritannien (9,4) och Tyskland (8,1).

Så kallade multi-utilities utgör det största branschsegmentet med 25,2 procent. Därefter återfinns el med 20,8 procent, flygplatstjänster med 13,6 samt vatten med 12,7 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR