• UPPDRAGSARTIKEL

Fondmarknaden.se: Dubbeljackpot för OPM när Årets Fonder utsågs

STOCKHOLM (Fonder Direkt) På onsdagen utsåg fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se “Årets fonder”, nu för trettonde året i ordningen. Fondförvaltaren OPM (Optimized Portfolio Management, del av Carneo-gruppen) utmärkte sig som vinnare av “Årets fond”, totalt sett, och vinnare i kategorin “Årets Globalfond”.

När vinnarna i respektive kategori var presenterade stod det klart att följande tagit hem utmärkelser i Årets fonder 2018:

KATEGORI "ÅRETS"…    VINNARE           % SEK 2018

Fond (totalt)      OPM Global Quality Companies   +6,9 
Räntefond        Spiltan Högräntefond       +1,9 
Hedgefond        Atlant Stability Offensiv    +5,2 
Sverigefond       PriorNilsson Realinvest     +8,4 
Nordenfond       Handelsbanken Norden Selektiv  -0,2 
Europafond       Fidelity European Dynamic Growth -2,1 
Nordamerikafond     Swedbank Robur Amerikafond    +4,5 
Japanfond        SPP Aktiefond Japan       -5,5 
Tillväxtmarknadsfond  SEB Emerging Marketsfond     -5,8 
Globalfond       OPM Global Quality Companies   +6,9 
Branschfond       Skandia Time Global       +9,7 
Nykomling        Nordic Cross Small Cap Edge   +6,3 
Fondbolag        Swedbank Robur Fonder         

Nytt var att det krävdes en hållbarhetsansats i förvaltningen för att komma på fråga för en utmärkelse. Av den anledningen utgick kategorin “årets etikfond” - samtliga vinnarfonder ska numera vara etiska.

Fonder Direkt fick möjligheten att ställa några frågor till Simon Reinius, ansvarig förvaltare OPM Global Quality Companies, med anledning av priserna.

Simon Reinius, ansvarig förvaltare OPM Global Quality Companies.

Simon Reinius, ansvarig förvaltare OPM Global Quality Companies.

Fonden får bland annat beröm för sitt integrerade hållbarhetsarbete. Vad innebär det här mer konkret?

“Vi väljer bort ett antal sektorer där vi inte tror att man bör ha sina pengar placerade på lång sikt. Sedan försöker vi hitta bolag som är förebilder på hållbarhetsområdet. De bolag som är förebilder inom denna typ av frågor har ofta en överlag bättre företagskultur, vilket jag tror de gynnas av när de letar nya talanger. Det i sin tur är positivt för bolagets långsiktiga tillväxtmöjligheter”, säger Simon Reinius, ansvarig förvaltare för fonden, till Fonder Direkt.

Hur lyckades ni skapa så god avkastning 2018, när många andra globalfonder visade minus?

“Vi har haft en överrepresentation av defensiva bolag inom konsumentvaror samt konjunkturokänsliga IT-bolag med god tillväxt. Dessa branscher gick ovanligt bra relativt sett, men utöver det så var det många av våra aktieval även inom sektorerna som gick starkt. Vår urvalsprocess fungerade helt enkelt väl under året”, säger Simon Reinius.

Hur hanterade ni börsoron under årets avslutning?

“Vi ökade i konjunkturkänsliga bolag efter nedgången i december. Vi sålde bland annat Coca Cola som vi tyckte hade blivit för dyrt och köpte istället SKF. Man kan säga att vi gick emot marknaden och ökade risken”, säger Simon Reinius.

Kan du kort sammanfatta fondens förvaltningsstil?

“Fonden förvaltas strikt fundamentalt där vi letar efter världsledande bolag med en viss omsättningstillväxt, en viss nivå av fritt kassaflöde och så vidare. Angreppssättet är egentligen: vad tror vi att vi kommer få för avkastning från det här bolaget om vi köper det till dagens värdering och äger det i 20 år?”, säger Simon Reinius.

Ingen kommer undan hållbart - Mats Andersson

Under evenemanget talade Mats Andersson, tidigare vd för AP-4 och nu specialiserad på hållbara investeringar, om den belagda kopplingen mellan hållbarhet och avkastning. Han poängterade att hållbarhet varken handlar om välgörenhet eller att ge upp avkastning, och att utvecklingen drivs på många fronter.

“Ingen kommer undan och alla måste förhålla sig. Världen kommer ledas av de goda exemplen - och det finns massor”, sade han.

Ett exempel som lyftes fram var dagligvaruproducenten Unilever, vars ledning “insåg att det kommer en punkt då vi internt måste betala för det vi skitar ned”, varpå en sorts skatt infördes inom bolaget med syftet att minska klimatpåverkan.

Mats Andersson föredrar självreglering före lagstiftning i kampen om klimatet, och framhöll att finansmarknaderna är väl anpassade till självreglering då dessa bland annat finns till för att prissätta risker.

Kombination av stora och små bolag fördelaktig

Marcus Rylander är ansvarig förvaltare för Handelsbanken Norden Selektiv, som vann i kategorin årets Nordenfond. Han slår ett slag för kombinationen av stora och mindre bolag med olika drivkrafter.

Handelsbanken Norden Selektivs ansvarige förvaltare Marcus Rylander. (Källa: Fondmarknaden.se)

Handelsbanken Norden Selektivs ansvarige förvaltare Marcus Rylander. (Källa: Fondmarknaden.se)

“Egentligen är alla portföljbolag favoriter på sitt sätt, i hur de passar in i fonden. Det är kombinationen som är den hemliga såsen”, säger Marcus Rylander till Fonder Direkt.

Förvaltaren förväntar sig att de kvartalsrapporter som snart kommer in visar en viss svaghet, men frågar sig hur mycket av detta som redan ligger i aktiekurserna.

“Till exempel Autoliv verkar på en svag bilmarknad och bör leverera en blek kvartalsrapport. Men vi tror att bolaget kommer att ta marknadsandelar och aktien passar bra in i en balanserad portfölj”, säger han.

Marcus Rylander pekar på att fonden under lång tid har jobbat enligt detta koncept med en balanserad portföljsammansättning, och fått pris två gånger som årets Nordenfond av Morningstar. Gällande konjunkturutsikter har Marcus Rylander ingen stark åsikt, men han förutser att bolagsvinsterna för portföljbolagen i genomsnitt kommer gå ned mindre än börsens vinster i stort, om vi står inför sämre tider.

Annelie Enquist, vd Skandia Fonder.

Annelie Enquist, vd Skandia Fonder.

Årets branschfond gick för andra gången till teknikfonden Skandia Time Global. Fondens inriktning summeras av akronymen Time, som står för teknik, IT, media och entertainment, och den förvaltas från Norge av DNB.

Enligt Mari Lindblad, ansvarig för marknadsfrågor och hållbara investeringar på Skandia Fonder, består framgångsreceptet i att de i förvaltningsteamet sitter på spetskompetens inom varsin kategori, såsom mjukvara, hårdvara, telekom och media. Vidare lyfter hon fram förvaltarnas kompletterande egenskaper samt skicklighet i att hitta vinnande bolag med starka marknadspositioner, till Fonder Direkt.

“De har bra fingertoppskänsla och har hållit på med det här så länge att de inte lyssnar på det allmänna bruset, utan vågar ta ut svängarna och vara långsiktiga i sitt positionstagande. Förvaltarna går på sin övertygelse och är inte rädda för att köpa en aktie som har fått lite stryk”, fyller Skandia Fonders vd Annelie Enquist i.

Mari Lindblad och Annelie Enquist ser framför sig att de stora teknikbolagen kommer fortsätta dra ifrån övriga sektorer sett till vikter i globala aktieindex. Med tanke på det kan man se Skandia Time Global som något av en morgondagens globalfond, eftersom många av innehaven hör till teknikjättarna, enligt Annelie Enquist.

I linje med betoningen på hållbarhet delade inte Fondmarknaden.se ut några så kallade goodie bags denna gång i samband med “Årets fonder”.

“Istället har vi valt att lägga pengarna på att lyfta fram ett bolag vi tycker driver på för en hållbar utveckling”, sade vd Mikael Tjäder, innan han överlämnade en presentcheck till Rikard Törnblom, representant för bolaget re:newcell som utvecklat en metod för att återvinna cellulosafiber.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR