• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Frontier Markets: Undervikt Argentina bidrog till relativ överprestation i december

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Frontier Markets, som investerar på gränsmarknader (frontier markets) tappade i december men gick bättre än sitt jämförelseindex, vilket en undervikt i Argentina bidrog till.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Hans-Henrik Skov och James Bannan.

Förvaltarduon Hans-Henrik Skov och James Bannan. (Källa: Coeli)

Förvaltarduon Hans-Henrik Skov och James Bannan. (Källa: Coeli)

Avkastning för Coeli Frontier Markets och dess jämförelseindex (MSCI Frontier Markets NR USD) i december och sedan årsskiftet. Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Dec    Jan-Dec  Dec    Jan-Dec       
Fond    -3,5 (SEK) -11,0  -3,5 (SEK) -11,0        
Jmf-index -2,9 (USD) -16,4  -5,4 (SEK) -9,5

Den största anledningen till fondens negativa avkastning i december var exponeringen om 3,5 procent mot Rumänien. Landets finansminister indikerade under månaden eventuellt hårda skatteåtgärder, vilket fick effekten att fondens innehav i landet backade 13,5 procent, enligt förvaltarna.

“Det var en volatil månad i Argentina där marknaden föll 6 procent. Eftersom index har en större vikt i landet än fonden, 16 procent i index jämfört med 4 procent i fonden, blev det mycket positivt för vår fond”, skriver Hans-Henrik Skov och James Bannan.

En annan faktor som ledde till bättre utveckling än jämförelseindex i december var att fondens vietnamesiska innehav presterade bättre än de i index ingående vietnamesiska aktierna. Såväl Coeli Frontier Markets som jämförelseindex har en vikt om 16 procent i Vietnam, men fondens innehav föll moderata 1,2 procent jämfört med 5,6 procent för index.

Coeli Frontier Markets fem största aktieinnehav per den 31 december 2018. (Källa: Coeli)

Coeli Frontier Markets fem största aktieinnehav per den 31 december 2018. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR