• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Active Small Cap: Håller fast vid investeringspolicy i osäkert klimat, lyfter fram Technogym

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fjolåret avslutades med breda nedgångar på aktie-, obligations- och råvarumarknader. I det osäkra läge som råder, med bland annat en alltmer aggressiv amerikansk handelspolicy samt brexit, håller aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap kvar vid sina investeringsprinciper - fokus på globala företag med starkt ledarskap och möjlighet att generera värde i alla faser av den ekonomiska cykeln.

Det framgår av en månadsrapport för fonden, som förvaltas av Guillaume Chieusse, Maxime Prodhomme och Augier De Lajallet.

Avkastning för ODDO BHF Active Small Cap och dess jämförelseindex (MSCI Europe Small Cap Hedged Euro NR) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Dec (EUR) Jan-Dec  Dec (SEK) Jan-Dec       
Fond    -8,7    -27,1  -10,2    -24,9       
Jmf-index -6,2    -15,9

Fondens utveckling sedan starten i november 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens utveckling sedan starten i november 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Bland de aktier som utgör över 1 procent av portföljen steg det tyska halvledarbolaget PVA Tepla och det franska dataspelsbolaget Focus Home Interactive mer än 5 procent i december. Samtidigt kom de största nedgångarna bland portföljbolagen från de två tyska IT-tjänstebolagen Cancom och S&T samt det belgiska halvledarbolaget X-Fab.

Förvaltarna ger i rapporten sin syn på det italienska innehavet Technogym, som uppges vara världens näst största tillverkare av gymutrustning. Marknaden bolaget verkar på har understöd från åtskilliga strukturella tillväxtfaktorer såsom ökat fokus på välbefinnande, skriver förvaltarna. Portföljteamet tror att Technogym framöver kommer att överprestera konkurrenterna tack vare sin starka marknadsposition, sina innovationer inom till exempel digitala kanaler samt genom ny marknadspenetration. Ett nyligen aviserat partnerskap med en välkänd träningsaktör (“fitness club”) i USA ska integrera dess träningsprogram och på så vis stödja försäljning till privatpersoner, uppger förvaltarna.

“Trots att dess marginaler redan är betydligt bättre än konkurrenternas finns det fortfarande stora möjligheter att växa koncernens lönsamhet, särskilt genom att förbättra produktmixen och förstärka produktiviteten”, skriver Guillaume Chieusse, Maxime Prodhomme och Augier De Lajallet.

Vid årsskiftet var dessa aktier fondens tio största. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Vid årsskiftet var dessa aktier fondens tio största. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR