• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Insight: Ser dubblingspotential för portföljen på två-tre års sikt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sett i backspegeln var 2018 ett svårt år för aktivistinvesterare. En stor anledning till aktivistskuggarfonden SKAGEN Insights relativa underprestation under året var exponeringen mot aktivistkampanjer. Fonden har denna inriktning då den är vettig på lång sikt, skriver fondförvaltaren Tomas Johansson i en kvartalsrapport.

“Framöver har vi höga förhoppningar om att denna underprestation kommer reverseras på grund av dessa situationers natur och de faktorer som tyngt den kortsiktiga avkastningen”, skriver förvaltaren.

Tomas Johansson pekar på att fonden inte är en indexfond, varför den kommer att överprestera marknaden vissa år och troligen underprestera vissa andra år, och SKAGEN uppges vara övertygade om att strategin kommer att bevisa sig över tid.

Avkastning för SKAGEN Insight och dess jämförelseindex (MSCI World NR USD) i december och sedan årsskiftet. Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Dec     Jan-Dec  Dec     Jan-Dec      
Fond    -10,3 (NOK)  -24,9  -13,2 (SEK) -23,2      
Jmf-index -7,6 (USD)  -8,7   -10,0 (SEK) -1,2  

Sett till innehav var Stock Spirits och Mondelez fondens bästa bidragsgivare under det fjärde kvartalet. Stock Spirits är listat på London Stock Exchange och verkar inom alkoholhaltiga drycker, med målet att bli Central- och Östeuropas ledande sprittillverkare. Enligt Tomas Johansson överraskade bolaget marknaden med starka resultat, efter att ha tagits in i portföljen. Aktien var ett innehav i Insight vid fondstarten 2017, men såldes efter en stark utveckling då aktien nådde SKAGENs riktkurs. Senare föll aktien utan någon bra anledning varpå fonden tog tillfället i akt att återinvestera i bolaget, enligt förvaltaren.

Mondelez är ett USA-noterat dagligvarubolag, som bland annat äger varumärket Marabou.

Fondens bästa respektive sämsta avkastningsbidrag under det fjärde kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa respektive sämsta avkastningsbidrag under det fjärde kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Som framgår ovan var Thyssen Krupp och Armstrong Flooring de största negativa bidragsgivarna i kvartalet. Tomas Johansson meddelar emellertid att SKAGEN ser utvecklingen i dessa bolag som uppmuntrande. De bägge innehaven benämns som “high-conviction-investeringar” och respektive aktivist uppges ha spelat en avgörande roll i att omstöpa bolagens strukturer, för att göra dem mindre komplexa och frigöra aktieägarvärde.

“Uppenbarligen återstår det fortfarande för marknaden att uppskatta omfattningen av det värdeskapande som vi i slutändan förväntar oss från dessa drag. Det är värt att sätta ljus på att i takt med att dessa bolags aktier fallit, har även känslan av brådska ökat vilket har hjälpt aktivisterna att driva positiv förändring”, skriver Tomas Johansson.

Ett antal andra innehav uppges ha en liknande dynamik som de två ovanstående bolagen, vilka inkluderar General Electric, Hudson’s Bay, ABB och Diebold Nixdorf. Mer än en tredjedel av Insights portfölj består för tillfället av bolag där förvaltaren nyligen sett betydande förändring, som SKAGEN inte hade förväntat sig förrän om två-tre år. Enligt Tomas Johansson har fallande aktiepriser hjälpt till att skynda på denna utveckling, och SKAGEN väntar nu tålmodigt på att marknaden ska komma ikapp och ta fasta på detta.

“Mer generellt talat ser vi en stor värdepotential över hela portföljen, givet att många innehav handlats ned till följd av nervositet hos närsynta investerare, och inte till följd av försämrade fundamentala förhållanden”, skriver förvaltaren.

SKAGEN uppges se en potential för att Insights portfölj ska kunna mer än dubblas i värde över de kommande två-tre åren, i takt med att marknaden stabiliseras.

Fondens tio största innehav per den 31 december 2018. Totalt finns 32 aktier i portföljen. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tio största innehav per den 31 december 2018. Totalt finns 32 aktier i portföljen. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR