• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: Latinamerika gav stöd i december, ökat i mexikanska flygplatsaktier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastruktur- och fastighetsfonden UB EM Frontier Real Assets, som placerar i aktier på tillväxt- och så kallade gränsmarknader (frontier markets), steg 0,3 procent i december i basvalutan euro.

Det framgår av en månadsrapport.

Avkastningen för 2018, mätt från fondens startdatum den 31 maj, blev därmed -2,8 procent i euro eller -4,0 procent i svenska kronor.

December var en minst sagt tuff månad för aktier på global basis och Kina var inget undantag. Fonden har ingen exponering mot det indextunga landet (eller mot Sydkorea och Taiwan), vilket var en bidragande orsak till en överavkastning jämfört med aktieindex såsom MSCI Emerging Markets. MSCI EM sjönk 3,6 procent under december i euro.

Förvaltarna Aki Kostiander och Pekka Niemelä skriver att portföljexponeringen mot mexikanska flygplatsbolag ökades under månadens första halva, efter att dessa tagit emot tunga smällar under föregående månader.

“Latinamerikanska bolag inom reala tillgångar hade en stark månad vilket förstärkte överavkastningen relativt MSCI EM. Mexiko studsade tillbaka efter nedgången i november och brasilianska utilities uppvärderades, understött av att den nya ‘marknadsvänliga’ administrationen installerats”, skriver förvaltarna.

Däremot uppges fondens innehav i Argentina och Europa ha släpat efter i relativa termer.

Vidare sålde fonden i december av vissa eldistributionsbolag i Brasilien och Filippinerna, då sektorn närmade sig förvaltarnas maximala viktningsriktlinje på 20 procent.

De tre portföljaktier som utvecklades bäst i december var Grupo Aeroport Del Pacific, Grupo Aeroport Del Sureste och Bangkok Expressway & Metro, med uppgångar på 17,9, 12,0 respektive 10,5 procent.

Vid utgången av december såg listan över fondens tio största aktier ut enligt följande:

Källa: UB AM

Källa: UB AM


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR