• UPPDRAGSARTIKEL

Hållbarhet: Storebrandkoncernen inför gemensam policy

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Storebrandkoncernen, som utöver Storebrand omfattar SKAGEN, Delphi och SPP, har från och med den 1 januari 2019 infört en gemensam policy för hållbara investeringar. Förutom en exkluderingslista har en observationslista skapats, inom vilken ingående bolag kan behållas i fonderna, men där förbättringspåtryckningar kommer att ske.

Det framgår av ett nyhetsutskick från SKAGEN Fonder, som skriver att Storebrands och SKAGENs styrkor ska kombineras med den nya koncernpolicyn.

“Storebrand har över 20 års erfarenhet av hållbarhetsanalys, integrering och exkludering av bolag i investeringsportföljen. Som en aktiv ägare har SKAGEN å sin sida lång och god erfarenhet av att rösta vid bolagsstämmor och av direkt dialog med ledning och styrelser”, skriver SKAGEN Fonder.

Den viktigaste förändringen med den nya gemensamma hållbarhetspolicyn uppges vara att arbetet med ett aktivt ägarskap ytterligare stärks, och koncernen kommer nu ha tillgång till fler hållbarhetsspecialister genom att kombinera Storebrands och SKAGENs styrkor, enligt utskicket.

Storebrand har sedan tidigare “Storebrandstandarden” avseende hållbara investeringar, där uteslutningskriterier för portföljbolag förklaras. I tillägg till denna standard tillkommer nu en observationslista som kommer användas av koncernen.

“Det viktigaste med observationslistan är att vi kan behålla existerande ägarandelar samtidigt som vi aktivt arbetar för att få igenom förändringar i bolagen. Det finns köprestriktioner för bolagen på denna lista, och de involverade portföljförvaltarna kommer tillsammans med vårt hållbarhetsteam utöva påtryckningar på bolagen för att uppnå konkreta förbättringar”, skriver SKAGEN Fonder.

Än så länge finns Samsung Electronics, Sun Hung Kai Properties och Hyundai Motor på denna observationslista som går att nå på sida två här.

“Storebrandkoncernen menar att de bolag som inför en hållbar verksamhetsstrategi är de mest lönsamma långsiktigt - och därmed de bästa bolagen att investera i. Vi tror på att investera i bolag som kan ge den bästa riskjusterade avkastningen för våra kunder, utan att förstöra framtiden för kommande generationer”, skriver SKAGEN Fonder.

Den nya koncernpolicyn för hållbara investeringar är tillgänglig på denna länk.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR