• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Focus: Ser fram emot nytt år med fräsch portfölj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sista kvartalet 2018 var utmanande för många investerare. Ytterst få verkade bry sig om faktorer som fasta tillgångsvärden, kassaflöden på medellång sikt eller mycket låga värderingar i enskilda bolag.

Det framgår av en kvartalskommentar för den globala aktiefonden SKAGEN Focus, som förvaltas av Jonas Edholm och David Harris.

“Då vi fokuserar helt och hållet på att hitta undervärderade värdepapper genom att tillämpa en motvalls investeringsprocess med en två-treårig investeringshorisont, är den nuvarande marknaden frustrerande. Samtidigt som många bolag har presenterat solida rörelseresultat reflekterar aktiepriserna fortfarande en betydande värdeförlust”, skriver de.

Jonas Edholm och David Harris uppger sig dock tro starkt på fondens värdebaserade, motvalls investeringsprocess, och de pekar på att den nuvarande miljön har öppnat flera bra investeringsmöjligheter.

Avkastning för SKAGEN Focus och dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) i december och sedan årsskiftet. Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Dec    Jan-Dec  Dec    Jan-Dec       
Fond    -10,9 (NOK) -15,3  -13,8 (SEK) -13,3        
Jmf-index -7,0 (USD)  -9,4  -9,5 (SEK)  -1,9  

Under det fjärde kvartalet tog förvaltarna, mitt under försämrat investeringssentiment och skarpt fallande oljepriser, position i JAPEX, ett Japanbaserat prospekteringsbolag inom olja och naturgas. Bolaget äger och driver enligt förvaltarna en solid uppsättning tillgångar globalt, men intressant nog även en sjuprocentig ägarandel i det större systerbolaget INDEX, skriver de. Värdet av denna ägarandel överskrider JAPEX nuvarande börsvärde, vilket praktiskt taget gör att SKAGEN Focus kunnat förvärva bolagets kärnaffär “gratis”, enligt förvaltarna.

Vidare uppges fonden ha köpt in sig i den slovenska banken NLB Group, då den slovenska staten varit tvungen att avyttra sitt innehav under ofördelaktiga marknadsförhållanden.

“Detta resulterade i en rejäl rabatt jämfört med vår fair value-bedömning. NLB är Sloveniens största finansiella institution och IPO-priset indikerar en direktavkastning överstigande 10 procent, samt en rabatt på över 50 procent mot den övergripande banksektorn i EU”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

I övrigt tog fonden in det Australienbaserade koppar- och guldgruvebolaget OZ Minerals i portföljen under det fjärde kvartalet. Bolaget uppges äga en uppsättning högkvalitativa tillgångar i Australien med en solid profil sett till utbrytningens livslinje. OZ Minerals har en nettokassa och är på väg att inom ramen för fondens medellånga investeringshorisont starta produktion i Carrapateena, enligt förvaltarna, som anser att värderingarna för kopparutvinningsbolag ser mycket attraktiva ut globalt sett, men särskilt för OZ Minerals.

SKAGEN Focus bästa respektive sämsta avkastningsbidrag under det fjärde kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Focus bästa respektive sämsta avkastningsbidrag under det fjärde kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa avkastningsbidrag under det fjärde kvartalet kom från det sydafrikanska guldgruvebolaget Gold Fields, vars aktie återhämtade sig ordentligt.

“Guldpriset steg kraftigt i det försämrade aktieklimatet mot årets slut, och marknaden verkar tolka bolagets South Deep-omstrukturering mer positivt”, skriver förvaltarna.

Nämnda NLB Group (Nova Ljubljanska Banka) uppges ha stigit över 10 procent under sin första handelsdag och varit en solid bidragsgivare.

Den tyska detaljhandels- och grossistkedjan Metro var ytterligare en aktie som klarade sig väl i det tuffa klimatet. Förvaltarna utesluter inte ett komplett övertagande från bolagets nya ägare de kommande sex månaderna, till en hyfsad premie mot nuvarande aktiekurs.

Desto tyngre gick det för det japanska konglomeratet Softbank. Bolaget tappade ordentlig mark efter att dess börsnotering av Softbank Mobile, som ägde rum i ett suboptimalt marknadsklimat, skapade ökad osäkerhet, enligt förvaltarna.

En annan negativ bidragsgivare var flygbolaget Hawaiian Holdings, som sänkte prognosen för det kommande kvartalet samtidigt som konkurrenten Southwest Airlines är på väg att börja flyga där Hawaiian verkar.

Vidare visade fondens största innehav, flerförsäkringsbolaget American International Group, svaghet då bolaget enligt portföljteamet släppte ännu en nedslående rapport påverkad av katastrofincidenter. Intressant nog guidade AIG för en potentiell förbättring under 2019, enligt förvaltarna.

Gällande portföljens sammansättning meddelar Jonas Edholm och David Harris att fondens “prisdrivna” investeringsprocess har lett till en ökad andel små och medelstora bolag under 2018; för tillfället uppgår andelen till nästan 70 procent. En låg exponering mot USA och särskilt dess stora teknikbolag är enligt förvaltarna relevant när man utvärderar fondens utveckling 2018 i jämförelse med den bredare globala aktiemarknaden.

“Vi tror starkt på att det nuvarande läget på marknaderna öppnar betydande möjligheter för värdeinvesterare i vårt medellånga perspektiv. Vi ser fram emot ett nytt år med en fräsch portfölj där nästan 48 procent av positionerna är mindre än ett år gamla”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Fondens tio största innehav står för knappt 44 procent av portföljen, som i sin helhet består av 33 aktier. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tio största innehav står för knappt 44 procent av portföljen, som i sin helhet består av 33 aktier. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR