• UPPDRAGSARTIKEL

Stillfront: "Enorm skalbarhet, för låg värdering" - Mattias Eriksson

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Spelutvecklaren Stillfront bör kunna växa omsättningen med 10-15 procent de kommande två-tre åren och förhoppningsvis nå rörelsemarginalmålet på 30 procent år 2020. För ett relativt konjunkturokänsligt bolag med mycket bra tillväxtmöjligheter är Ev/Ebit-värderingen 9 på nästa års förväntade vinst för låg.

Den uppfattningen uttrycker aktiefonden Coeli Sveriges förvaltare Mattias Eriksson i ett blogginlägg på kapitalförvaltarens hemsida.

Förvaltaren pekar i inlägget på vikten av framgångsrik marknadsföring för att som spelutvecklare lyckas finansiellt, något han menar Stillfront har.

“Vi uppfattar den som klart konkurrenskraftig hos Stillfront, framförallt efter förvärvet av Goodgame Studios. Skalbarheten i den här sektorn är enorm och en liten förbättring av ett spel kan generera åtskilliga miljoner i intäkter”, framhåller Mattias Eriksson.

Efter förvärvet är Goodgame koncernens största spelstudio med 67 procent av omsättningen och 260 anställda, skriver förvaltaren, som anser Goodgame vara en mogen och professionell organisation.

Coeli reste i slutet av 2018 till Hamburg för ett besök hos Goodgame, som främst utvecklar spel för mobiler och browsers. Bolaget uppges vara drivande, framförallt på marknadsföringsområdet, i Stillfront-koncernens arbete att ta fram synergier mellan dotterbolagen.

“Vid mitt besök gick bolaget i detalj igenom hur marknadsföringsmaskinen ser ut ‘under huven’, varför man anser sig ligga i framkant teknologiskt, hur de olika dotterbolagen hjälper varandra, och hur man kan öka intäkterna med ganska små, enkla medel. Totalt hade Stillfront en portfölj på 26 spel vid utgången av det tredje kvartalet”, skriver Mattias Eriksson.

Coeli ser nu fram emot att fortsatt organisk och förvärvad tillväxt ska leda vägen mot bra vinsttillväxt för Stillfront de kommande åren, enligt Mattias Eriksson, vars Sverigefond har en exponering om cirka 3 procent mot aktien.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR