• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: Fastighetsvärderingar dragit isär gentemot marknaden, substansrabatt nästan 20%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknadskorrigeringen i det fjärde kvartalet var stark. Värderingarna på listade fastighetsbolag relativt den bredare marknaden har dragit isär märkbart och sektorn uppvisar nu en substansrabatt på nästan 20 procent. Samtidigt har direktavkastningen i relation till den riskfria räntan återigen blivit märkbar.

Det skriver Aki Kostiander, förvaltare för fonden UB Nordamerika REIT, i en kommentar. Fonden investerar i REIT:s (real estate investment trust) och fastighetsaktier i Nordamerika.

I december sjönk fonden 9,3 procent i basvalutan euro eller 10,8 procent i svenska kronor. Årsavkastningen för 2018 slutade därmed på -4,1 procent i euro och -1,1 procent i svenska kronor.

Utveckling i euro sedan fondens start i december 2014. (Källa: UB AM)

Utveckling i euro sedan fondens start i december 2014. (Källa: UB AM)

I kommentaren pekar Aki Kostiander på att den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan har rört sig kraftigt och sjunkit till nästan 2,5 procent. Detta till följd av osäkerhet kring handelskriget mellan USA och Kina samt de sämre utsikterna i världsekonomin.

Förvaltaren anser att den amerikanska centralbanken Federal Reserve, som i december höjde styrräntan till intervallet 2,25-2,5 procent, skulle behöva genomföra ytterligare en räntehöjning. En höjning behövs för att hantera den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden, som bland annat syns i form av stigande timlöner, enligt Aki Kostiander. Han menar att en höjning är särskilt befogad om aktiemarknaden stiger kraftigt i januari. Inför USA-marknadens öppning den 18 januari hade amerikanska S&P500-index stigit 5,5 procent hittills i januari.

Aki Kostiander lägger dock in brasklappen att Fed bör granska utveckling mer intensivt ur ett databeroende perspektiv “om den globala konjunkturen klart avmattas på grund av handelskrig, brexit eller någon annan stor enskild faktor.”

Sett till fondens utveckling i december uppges innehav inom den cykliska hotellsektorn ha gått svagast, medan fastigheter inom hälsovårdssektorn samt inom minilager ha utvecklats bäst. Valutakursförändringarna var måttfulla, lägger Aki Kostiander till.

Portföljens tio största innehav svarade vid årsskiftet för 19,8 procent av kapitalet. Totalt bestod portföljen av 81 innehav, varav 93 procent var REIT:s. Samtidigt var fördelningen på landnivå 79,7 procent USA, 12,7 procent Kanada och 5,1 procent Mexiko (samt 2,5 procent kassa). Den aggregerade direktavkastningen låg på 6,3 procent. (Källa: UB AM)

Portföljens tio största innehav svarade vid årsskiftet för 19,8 procent av kapitalet. Totalt bestod portföljen av 81 innehav, varav 93 procent var REIT:s. Samtidigt var fördelningen på landnivå 79,7 procent USA, 12,7 procent Kanada och 5,1 procent Mexiko (samt 2,5 procent kassa). Den aggregerade direktavkastningen låg på 6,3 procent. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR