• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: "Nuvarande situation alltmer frustrerande" - CIO

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren East Capital har i rollen som specialist på tillväxt- och gränsmarknader (frontier markets) i över 20 år sett många upp- och nedgångar, konstaterar East Capitals ordförande och investeringschef Peter Elam Håkansson i en kvartalskommentar.

“Den nuvarande situationen är dock alltmer frustrerande, då vi ofta ser aktiemarknaderna rasa, sentimentet vända och många investerare springa efter utgångarna - utan någon bra fundamental anledning, förutom ett allmänt riskavert sentiment pådrivet av mörka osäkerhetsmoln”, skriver han.

Peter Elam Håkansson konstaterar att fjolåret var smärtsamt för många investerare: MSCI:s index för tillväxt-, gräns- och utvecklade marknader tappade 14,5, 16,4 respektive 8,2 procent i dollartermer. Och avslutningen på året var mörk; under det fjärde kvartalet summerades nedgångarna till 16,8, 14,8 samt 13,7 procent för de tre indexen.

“Röd var färgen för alla våra strategier under året och det sista kvartalet, förutom Turkiet som studsade upp något efter ett uselt tredje kvartal. Det är inte vad vi förväntade oss för ett år sedan, och det gör oss givetvis besvikna”, skriver investeringschefen.

Peter Elam Håkansson menar att både investerare och företag har blivit besatta av handelskonflikten mellan USA och Kina, till den grad att andra riskmoment för marknaderna förbises. Så var fallet 2018 och vi kommer antagligen behöva leva med den omständigheten under en utdragen tidsperiod, spår investeringschefen.

I kommentaren påtalas att en konsolidering inom kapitalförvaltningsbranschen har pågått i ett antal år, och att detta i Sverige drivs av förändringar inom premiepensionssystemet. East Capital har tagit en aktiv roll i denna konsolideringsvåg.

“Vi aviserade i det fjärde kvartalet ett viktigt förvärv i norra Europa (Monyx AM; reds anm), vilket hjälper oss nå ekonomisk skala samt möta våra kunders krav för kostnadseffektivitet och hållbara investeringar”, skriver Peter Elam Håkansson.

Vidare uppges East Capital ha förberett sig för en omorganisering av fondutbudet, även det ett led i att möta kundernas behov och för att uppnå skalbarhet. Under 2019 års första vecka blev fonden East Capital Baltics istället East Capital New Europe, samtidigt som East Capital Emerging Asia stöptes om till East Capital Global Emerging Markets Sustainable. I februari kommer East Capital Turkey att gå ihop med, och integreras i fonden East Capital Balkans, framgår av kvartalskommentaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR