• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: Låga high yield-värderingar talar för tillgångsklassen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Riskaversion fortsatte att genomsyra samtliga aktie- och obligationsmarknader i december, då såväl politiska som ekonomiska faktorer åter var en börda.

Det skriver Alain Krief och Olivier Becker, som förvaltar den daterade (target date) high yield-fonden ODDO BHF Haut Rendement 2025, i en månadsrapport.

Den tioåriga amerikanska statsobligationen föll från 2,98 till 2,68 procent under månaden. Det skedde mot bakgrund av stämningssänkande företeelser som exempelvis handelskrig, nedstängning av den amerikanska statsapparaten, brexit och nedslående ekonomisk data i Kina, skriver förvaltarna.

Avkastning för ODDO BHF Haut Rendement 2025 under månaden och sedan fondstart den 12 januari 2018. Fonden saknar jämförelseindex. I basvalutan euro och omräknat till svenska kronor, i procent per den 31 december:

    Dec (EUR)  Sedan start  Dec (SEK)  Sedan start  
Fond  -0,80      -5,00    -2,43     -2,19   

Den europeiska high yield-marknaden tappade 0,65 procent under månaden. Sämst gick det för emittenter inom tjänster, konsumentvaror och fastigheter, medan energi och telekom var de enda sektorerna som steg, framgår av rapporten.

På bolagsnivå var utvecklingen högst splittrad, då exempelvis obligationer från CMC föll hela 32 procent, Moby tappade 13 procent och Thomas Cook handlades ned 11 procent, samtidigt som Dia och Telecom Italia steg med 7 respektive 2,5 procent.

Investment grade-marknaden var under månaden stabil, med en indexuppgång på 0,20 procent, framgår det.

Fonden uppges i december ha använt en del av sin kassa till att investera i CBR Fashion, Fnac Darty, UGI och Europcar. En viss andel likvida medel behölls i portföljen, för att kunna dra nytta av attraktiva priser från sunda utgivare som kan uppstå framöver, meddelar förvaltarna.

Trots en tuff period för high yield-tillgångar andas förvaltarna optimism gällande det nya året.

“Givet den låga värderingen på high yield-marknaden och vårt antagande att det inte kommer en recession 2019, bör tillgångsklassen kunna gå starkt. Detta trots att vi är sent i den ekonomiska cykeln och trots de förväntningar som finns på högre styrräntor, samt på att volatiliteten kommer bestå”, skriver Alain Krief och Olivier Becker

Fonden hade vid årsskiftet 142 innehav, med ratingfördelningen (sett över hela portföljen, inklusive kassa) 30 procent BB, 57 procent B och 4 procent CCC.

Portföljens tio största innehav per den 31 december. På landnivå stod Frankrike, Italien och USA för de största vikterna med 15,5, 12,8 samt 12,8 procent. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföljens tio största innehav per den 31 december. På landnivå stod Frankrike, Italien och USA för de största vikterna med 15,5, 12,8 samt 12,8 procent. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR