Fonder: Det ska guldinvesteraren följa noggrant - Amundi AM

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I takt med ökad marknadsvolatilitet och sjunkande aktiekurser påbörjade guldpriset en stegring i oktober ifjol. Under den för aktier historiskt dåliga decembermånaden var aktiefonder med guldexponering de som generellt gick klart bäst, med en avkastning som på många håll översteg 5 procent.

Men vart tar guldpriset vägen härifrån, och vilka parametrar ska en investerare bevaka? Fonder Direkt har hört sig för med kapitalförvaltaren Amundi AM, vars guldfond Amundi Fds CPR Global Gold Mines steg 6,9 procent i december.

Spotpriset på guld de senaste fem åren. (Källa: Infront)

Spotpriset på guld de senaste fem åren. (Källa: Infront)

Vilka är de viktigaste faktorerna att hålla koll på framöver för en placerare som är intresserad av att investera i guldrelaterade instrument?

“Först och främst guldprisets utveckling givetvis, med tanke på dess starka korrelation med guldgruvebolag. När det gäller guldpriset är de viktigaste faktorerna den amerikanska dollarn och realräntan, som båda fungerar inverterat mot guldet, samt inflationen. Även riskaversion, som kan bevakas genom att titta på utvecklingen för valutaparet JPY/USD, är en viktig faktor”, skriver Amundis kommunikationschef Karine Gauthier i en kommentar.

Amundi uppges inte ha någon bestämd åsikt om vad guldpriset slutar på 2019, men Karine Gauthier konstaterar att de genomsnittliga marknadsförväntningarna på detta har höjts till 1.270 från 1.250 dollar den 31 december 2018, delvis som en följd av Federal Reserves senaste räntehöjning. Nivåerna 1.365/1.388 dollar innebär ett väldigt starkt tekniskt motstånd, där priset peakade 2014, 2016 och 2018, lägger hon till.

Kryptovalutor inte det nya guldet

När kryptovalutor såsom Bitcoin nådde rekordprisnivåer mot slutet av 2017 uppstod en diskussion om det fanns en risk (ur guldinvesterares perspektiv) att dessa nya digitala valutor på allvar skulle börja konkurrera med guld som en “säker hamn-investering”. Den teorin ger inte Karine Gauthier mycket för, särskilt inte efter den kollaps som följde på kryptovalutarusningarna.

“Jag förstår inte logiken i att jämföra guld, som betraktas som en värdefull reserv, och som i tusentals år till och med har setts som ett alternativ till pengar, med Bitcoin, som upplevde ett stadie av eurofori 2017 som sen slutade så illa. Bitcoin kan vara värt 1.000, 10.000, 100.000 eller 0 dollar, ingen vet”, skriver hon.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR