• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Abs Ret: 2018 tufft blankningsår, avvaktar bevis på marknadsskifte innan positioner utökas

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ett antal aktier där exempelvis balansräkningarna uppvisar svagheter klarade sig väldigt väl och steg 2018. Även aktier som till synes är övervärderade, med mycket höga börsvärden trots att bolagen gör förluster, gjorde mycket bra ifrån sig, enligt James Clunie, strategichef och förvaltare för fonden Jupiter Global Absolute Return. Globalfonden går både lång och kort i aktier.

“Ett antal logiska blankningsidéer, aktier som hade skörheter eller var övervärderade, klarade sig trots detta bra. Det ledde till ett mycket utmanande år för blankare”, säger James Clunie i en videopresentation på kapitalförvaltaren Jupiter Asset Managements hemsida.

Jobbig inledning på 2018, sedan alltmer intressant

Inledningen av året var särskilt tuff, då riskaptiten var hög understött av den amerikanska skattereformen. Vad året led blev läget bättre, och i den senare delen av 2018 blev saker verkligen intressanta och spännande, menar James Clunie.

Fonden steg 2,0 procent under det stökiga fjärde kvartalet, och under den för aktier usla decembermånaden noterades en uppgång på 3,1 procent. Avkastningen för helåret summerades till -1,1 procent.

Huruvida den högre volatilitet och de skarpa aktiefall som sågs under årets sista veckor markerar ett större skifte i marknaden eller inte, är enligt strategichefen svårt att avgöra. Han pekar dock på att många av de populära teknikaktierna, som i många fall stigit kraftigt och där bolagen inte sällan går med förlust, var beroende av prismomentum för att vara attraktiva. När dessa aktier nu fallit med 25-50 procent så kommer de som attraheras av momentum inte längre dras till de här aktierna, utan istället lämna dem, menar James Clunie. Samtidigt uppges inte värdeinvesterare, som köper aktier på premissen att de är billiga relativt framtida kassaflöden, heller vara intresserade.

“Om något är övervärderat med faktorn fem och sen halveras är det fortfarande övervärderat. Jag kan därför se att vissa av de här aktierna varken är attraktiva för momentum- eller värdeinvesterare. Det innebär ett skifte”, säger strategichefen.

Han frågar sig vem som då är marginalköpare i dessa papper, och konstaterar att när detta är svårt att svara på, kan vad som helst hända med aktiepriserna.

Finns billiga marknader där orosmolnen är definierade

James Clunies fond Jupiter Global Absolute Return ägnar sig emellertid inte endast åt blankning, utan går även lång aktier som bedöms ha potential. Förvaltaren anser att det för tillfället finns vissa billiga marknader, och att det rör sig om marknader där det finns kända orosmoment. Ett exempel han lyfter fram är Ryssland, där investerare oroar sig över sanktioner och geopolitiska risker. Även Storbritannien, med osäkerhet kring relationen till EU samt handelsvillkor med resten av världen, är enligt förvaltaren en billig marknad.

“Självklart är de billiga av en anledning. Så frågan är: gillar du billighet och är du villig att ta risken som är förenad med den? Eller föredrar du att vänta på att osäkerheter och risker ebbar ut, aktiepriser antagligen stiger, och sen ta position på dessa marknader?”, säger James Clunie.

Förvaltaren förklarar att medan han är attraherad av dessa värderingar, behöver fonden hålla omfattningen på de här positionerna på en förnuftig nivå, då man kan förlora mycket pengar när osäkerheten är hög och om saker går åt fel håll. Det handlar om att försöka göra denna komponent till en kontrollerad del av en sammantaget balanserad portfölj, fortsätter han.

Smärre positioner i väntan på marknadssignal

Inför det nya året har fonden tagit mindre inledande positioner i vad som anses vara billiga aktier och kortat aktier som anses övervärderade och sårbara. Om bevis på att marknadsklimatet har skiftat kommer, och på att fondens stil att vara lång värde och kort “icke värde” fungerar, kommer positionerna ökas, meddelar förvaltaren.

“Det här är givetvis svårt, för det uppstår alla tänkbara falska positiva signaler, men vi attackerar oss igenom detta. Generellt talat ökar vi vår riskexponering, då vi sett marknadsmöjligheter byggas upp under ett par år”, säger James Clunie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR