Norska oljefonden: Kolinvesteringar växer, trots reglering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norges oljefond får inte investera i bolag där mer än 30 procent av intäkterna kommer från kol. Trots det har fondens exponering mot råvaran ökat på senare år, enligt en undersökning Bloomberg News tagit del av.

Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Oljefonden kritiseras av brittiska organisationen Influence Map, som granskat innehaven i bolag med exponering mot fossila bränslen. Begränsningen av kolrelaterat ägande har i dagsläget ingen inverkan på innehav som exempelvis gruvjätten BHP eller råvaruhandlaren Glencore, då kolintäkterna för dessa ligger under 30-procentsgränsen.

Oljefondens exponering mot kolreserver har därmed kunnat öka med 10 procent från 2015, då begränsningen infördes, fram till 2017.

I undersökningen görs inga antydningar om att fonden bryter mot bestämmelserna, men den politiska oppositionen i Norge vill nu enligt Bloomberg News att frågan granskas närmare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR