• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Kon-Tiki: Förväntningar i Kina nu på realistisk nivå, möjligheter ökat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki har varit tålmodigt inställd till investeringar i Kina då portföljteamet ansett att förväntningarna varit höga. Nu bedöms de ha kommit ned till en realistisk nivå och möjligheterna i landet har därmed ökat.

“Som vi har sett gång på gång i andra marknader, och under det senaste året i Kina, kan kombinationen av hög värdering och svagare utsikter leda till kraftiga aktiemarknadskorrigeringar. Under sådana omständigheter kan en aktivt förvaltad portfölj med fokus på de företag som tål press utifrån och kan ta marknadsandelar, prestera bäst”, skriver förvaltaren Fredrik Bjelland i ett inlägg på hemsidan.

Tuffare förhållanden

Förvaltaren pekar på ett antal faktorer som satt press på aktiekurserna och de ekonomiska förhållandena i Kina. Handelskriget med USA har påverkat exportkänsliga bolag negativt, men även medelklassen i storstäderna. Vidare har regeringens ansats att dämpa kredittillväxten lett till minskad likviditet för särskilt små och medelstora företag, enligt förvaltaren. Detta har i sin tur fört med sig högre finansieringskostnader och i vissa fall betalningsproblem.

“När större ägare i många börsnoterade företag dessutom har belånat egna aktier för att frigöra likviditet, har kursfallen i många företag ytterligare förstärkts”, skriver Fredrik Bjelland.

Sett till konsumtionen har stramare finansiella förhållanden gett minskade inköp av sällanköpsvaror som bilar, elektronik och hushållsapparater samt i viss mån lyxvaror, enligt förvaltaren. Vad som däremot inte uppges ha påverkats nämnvärt är vardagliga konsumtionsvaror, som fortsatt uppvisar en relativt stark tillväxt, och särskilt i mindre städer där inkomsttillväxten alltjämt är hög.

En iakttagelse Fredrik Bjelland gjorde under ett Kinabesök nu i januari är inhemska företags framfart.

“Ofta ser man också att lokala företag tar marknadsandelar från utländska aktörer på grund av bättre förståelse för lokala preferenser och innovativa koncept. I 13-miljonersstaden Shenzhen, 15 minuter med tåg från Hongkong, fick vi själva vänta i 40 minuter på bord på Sichuan hotpot-kedjan Haidilao en onsdagskväll. Ingen västerländsk snabbmatskedja fanns i sikte”, skriver han.

Elbilar på frammarsch

En annan spaning portföljteamet gjorde under vistelsen var elbilarnas allt starkare ställning. Förvaltaren anger att över 1,2 miljoner elbilar såldes i Kina 2018 och att det finns planer på att detta ska öka 30 procent årligen. Fredrik Bjelland konstaterar att en stor del av denna tillväxt drivs av subventioner som trappas ned över tid, men förutser ändå en stark tillväxt på grund av en mycket stark ökning gällande varumärken, modeller och motorer.

Sett till SKAGEN Kon-Tikis portfölj väntar sig förvaltarteamet att de koreanska batteriproducenterna LG Chem och Samsung SDI samt innehaven i koppartillverkare kommer kunna dra nytta av denna tillväxt de kommande åren.

Imponerande fintech-portfölj inom hälso- och sjukvård

Inom finans ses konglomeratet Ping An Group, ett bland flera företag i sektorn som besöktes, som det mest spännande.

“Förutom att vara ett av världens största livförsäkringsbolag har Ping An byggt upp en imponerande portfölj av teknikföretag inom finans och hälso- och sjukvård. Med över 500 miljoner registrerade användare på deras teknologiplattformar har företaget just börjat konvertera dem till kunder för alla bank- och försäkringstjänster”, skriver Fredrik Bjelland, som anser att inget av denna framtida korsförsäljning reflekteras i dagens aktiepris.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR