Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
GAM Star (Lux)-Merger Arbitrage  Mid blend    Mid growth 
BSF Global Event Driven      Large growth   Mid growth
IKC - Lux 0 - 100 IC       Large growth   Mid growth
Brookfield GlbLstd RE €I UnH   Large blend   Mid blend
G Fund European Conv Bonds    Large growth   Mid blend
GAM Star Credit Opps (GBP) Ord  Small value   Mid blend
BlackRock ISF Market Advtg Strat Mid blend    Large blend

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR