Fonder: Så hjälper rådgivarna varandra till bättre investeringsbeslut

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att välja rätt fonder kan vara svårt, även för en investeringsrådgivare. Sedan april 2016 kan emellertid proffsen få assistans av sina yrkeskollegor. SharingAlpha är en användarbaserad fondplattform där professionella fondinvesterare kan betygsätta och lämna omdömen om fonder inom alla upptänkliga kategorier.

Betygen baseras på förväntningar om en fonds framtida möjligheter att generera överavkastning, och centreras till “tre p”: people, price och portfolio (personer, pris, portfölj). People syftar till erfarenhet och konkurrensfördelar (competitive edge) hos förvaltarteamet, price helt enkelt fondens kostnad, och med portfolio avses hur strategin bedrivs sett till exempelvis riskhantering.

Betygen sätts från 1-5, där en fond med ett betyg över 3 förväntas kunna skapa överavkastning, eller alfa, i framtiden. I takt med att det står klart hur väl användarens betyg stämmer överens med fondens faktiska prestation på marknaden, tilldelas fondinvesteraren en ranking och bygger upp ett “track-record”. Ju bättre track-record, desto större vikt får användarens betyg på en fond, när fondens genomsnittliga betyg räknas fram.

Vid den senaste uppdateringen i SharingAlpha såg listan över fonder tillgängliga i Norden med bäst betyg ut enligt följande:

FOND                  BETYG   ANTAL BETYG 
Robeco Global Consumer Trends Equities  4,81     5   
Schroder GAIA Two Sigma Diversified   4,80     17   
MLIS Marshall Wace Tops UCITS Fd (MN)  4,79     14   
Vanguard US Opportunities Fund      4,78     5   
Pictet TR - Agora            4,77     7   
PIMCO GIS Global Bond Fund        4,75     10   
Pictet-Robotics             4,74     5   
Robeco BP US Premium Equities      4,72     7   
Candriam Bds Credit Opportunities    4,69     6   
Artemis US Extended Alpha Fund      4,69     7 

De professionella fondinvesterarna kan även komponera sina egna fondportföljer (som en fond-i-fond) på plattformen. Baserat på hur väl de valda fonderna presterar bygger användaren på så vis upp ett track-record även som kapitalallokerare.

Nedan SharingAlphas lista över de mest populära fonderna (även här, endast fonder tillgängliga i Norden) sett till dessa fiktiva portföljer:

FOND                     VALD AV, ANTAL  
Merian Global Equity Absolute Return Fd      24     
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund    19     
M&G Optimal Income Fund              18     
Nordea 1 - Stable Return Fund           16     
BSF European Opportunities Extension Fd      16     
JPM Global Macro Opportunities Fund        13     
Hermes Global Emerging Mkts            13     
PIMCO GIS Income Fund               12     
Allianz Europe Equity Growth            12     
GAM Star Credit Opportunities (EUR)        10  

SharingAlpha har 11.688 användare från 71 länder, som är identifierade som professionella fondinvesterare, enligt hemsidan. Vem som helst kan i praktiken registrera sig på sidan och betygsätta fonder, men det är bara användare som kunnat styrka en professionell fondinvesterarroll som påverkar fondernas betyg med sina röster.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR