Kapitalförvaltning: Förtroende trumfar avkastningshistorik - studie

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Förtroende spelar större roll än historisk avkastning när det kommer till kapitalförvaltares förmåga att attrahera och behålla kapital.

Det skriver branschsajten Institutional Investor, med hänvisning till en studie från Chestnut Advisory Group, som erbjuder konsulttjänster inom affärsutveckling för kapitalförvaltare.

“Kapitalflöden handlar om människor. Se på Vanguard. Hur blev de så stora? Numera ses indexprodukter som klokhet, men i början betraktades det som kätteri. Jack Bogle och hans efterträdare har upprepat samma budskap i över 40 år”, ska Chestnuts grundare och vd Amanda Tepper ha sagt dagen efter Jack Bogles bortgång i förra veckan.

Enligt Chestnuts studie är de fem viktigaste parametrarna när en investerare väljer kapitalförvaltare huruvida investeraren har en stark förståelse för investeringsprocessen, förvaltarens trovärdighet, uppfattningen om kapitalförvaltarens riskhantering, tydlig och konsekvent kommunikation, samt förtroende för kapitalförvaltarens affärsstruktur och incitament.

Givetvis spelar avkastning roll, men det är inte huvudanledningen till varför investerare anlitar eller går skilda vägar med en förvaltare. Förvaltare som etablerar förtroende med investeraren lyckas behålla kundens kapital betydligt längre än den som inte gör det, när den oundvikliga avkastningssvackan kommer, enligt Amanda Tepper.

“Ett stort bevis på ett hållbart kapitalförvaltningsbolag är att det kan behålla sitt kapital längst under perioder av underprestation. Högt betrodda förvaltare får 6-12 månader längre spelrum”, menar vd:n.

Vad som ligger i begreppet förtroende varierar beroende på kundsegment, men kombinationen kompetens och värme är enligt Chestnut en generell grundbult.

“De mest beundrade kapitalförvaltarna upplevs som extremt varma och kompetenta. Vi refererar ofta till Warren Buffet som det klassiska förkroppsligandet av dessa två egenskaper”, skriver Chestnut i sin rapport.

Enligt Amanda Tepper fokuserar många kapitalförvaltare nästan religiöst på att framhäva sin kompetens. Men utan värme kan dessa förvaltare komma att betraktas som “hänsynslöst effektiva och som maskiner, liknande advokater”, enligt rapporten.

“Även om en kapitalförvaltares avkastningshistorik är utmärkt kan förtroendet skadas genom dålig investerarkommunikation. Dessa förvaltare kan attrahera kapital på kort sikt, men de är inte lönsamma över en längre tidshorisont”, påpekar Chestnut.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR