Fonder: Positivt inflöde i Europa 2018, trots mörkt fjärde kvartal

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En turbulent start på året och ökande volatilitet i det fjärde kvartalet visade sig bli mer än vad många europeiska fondinvesterare klarade av att hantera 2018.

Utflödena från långsiktiga fonder (ej penningmarknad) var betydande under årets tre sista månader och uppgick till 95 miljarder euro, skriver investeringsanalysföretaget Morningstar i en flödeskommentar, där såväl aktiva som passiva produkter (inklusive ETF) är medräknade.

Av dessa 95 miljarder togs 46 ut i december och praktiskt taget alla långsiktiga investeringskategorier drabbades.

Främst tack vare en gynnsam januarimånad blev dock resultatet för helåret ett positivt inflöde om 152 miljarder euro för långsiktiga fondplaceringar. Beloppet var emellertid långt under rekordnivån 2017, då 774 miljarder noterades.

Organisk procentuell tillväxt för passiva indexfonder respektive aktivt förvaltade fonder i Europa sedan 2008. Marknadsutveckling är exkluderad och endast flödeseffekt inräknad. (Källa: Morningstar)

Organisk procentuell tillväxt för passiva indexfonder respektive aktivt förvaltade fonder i Europa sedan 2008. Marknadsutveckling är exkluderad och endast flödeseffekt inräknad. (Källa: Morningstar)

Sett till kapitalförvaltare hade UBS, Natixis, Mercer Global Investments, Allianz Global Investors samt Baillie Gifford störst nettoinflöden i Europa 2018, sett till långsiktiga aktiva produkter och räknat i absoluta tal. Störst utflöden sågs för Standard Life, Pimco, Carmignac, Invesco och KBC.

Gällande passiva produkter hade Ishares, Vanguard, Xtrackers, Amundi och Swisscanto störst inflöden. Motsatt noterades de största utflödena för Pictet, Eurizon, NN IP, GAM samt ETF Securities.

Samtlig statistik i texten avser den europeiska marknaden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR