• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: Tillväxtoro inte fullt reflekterad i statsobligationsräntor

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Årets sista kvartal var högst volatilt för riskfyllda tillgångar, då oron över global handel och trögare ekonomisk tillväxt höll i sig, skriver ränteförvaltaren Ariel Bezalel i en kvartalskommentar för fonden Jupiter Dynamic Bond.

“Globala aktier föll brant medan räntorna på statsobligationer generellt sett sjönk, något som reflekterade en ökad riskaversion. High yield-obligationer tappade, efter att ha visat stor motståndskraft under 2017 och de tre första kvartalen 2018”, skriver förvaltaren.

Avkastning för Jupiter Dynamic Bond och dess jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt svensk andelsklass, i procent:

      Dec (EUR)  Jan-Dec  Dec (SEK) Jan-Dec      
Fond    +1,2     -3,8   +1,2     -3,9      
Jmf-index -0,3     -4,2            

Med tanke på hur många makrorisker som föreligger kommer inte den volatilitet som setts på aktiemarknaderna den senaste tiden som någon överraskning för portföljteamet, enligt Ariel Bezalel, som bland dessa risker nämner åtstramad global likviditet. Förvaltaren pekar vidare på en rad orsaker till det fjärde kvartalets svagare marknadssentiment: något som har gynnat Dynamic Bonds portfölj.

“Fonden överpresterade sin jämförelsekategori betydande i det fjärde kvartalet tack vare portföljens defensiva positionering, vilken gynnades av det distinkta skiftet mot ‘risk-off-sentiment’ i december. Längre daterade högkvalitativa amerikanska och australiska statsobligationer drev den starka avkastningen”, skriver Ariel Bezalel.

Förvaltarteamet uppges ha noterat att en stor bidragsgivare till rallyt i statsobligationer har varit minskade inflationsförväntningar, men att de reala avkastningsräntorna (nominell obligationsränta minus inflation) alltjämt är ganska höga; exempelvis 1 procent för den inflationslänkade amerikanska statsobligationen.

Detta innebär att oron för inbromsande global tillväxt fortfarande inte fullt ut reflekteras i statsobligationsräntorna, skriver Ariel Bezalel, som lägger till att det enligt Jupiter därför finns gott om utrymme för räntorna att falla vidare, i takt med att tillväxtoro prisas in.

“Konvertibla obligationer i guldgruvebolag och CDS-hedgar mot den amerikanska och europeiska high yield-marknaden bidrog också till avkastningen. Fondens innehav i amerikanska och europeiska high yield-obligationer med kort duration bidrog även de, mot bakgrund av vidgade kreditspreadar”, skriver förvaltaren.

Fonden har vidare på marginalen även använt uppstudsar på kreditmarknaderna till att ytterligare reducera high yield-exponeringen i vissa bolag, enligt kommentaren.

I övrigt gynnade det låga oljepriset fondens exponering mot indiska statsobligationer, och förvaltaren uppges ha utnyttjat den starka utvecklingen till att trimma den indiska portföljvikten från 9 till 6 procent. Positionen är fortsatt helt valutahedgad, då förvaltarteamet förväntar sig att den indiska rupien förblir volatil under 2019.

Fondteamet i Jupiter Dynamic Bond ser överlag den extrema volatiliteten från december, som fortsatt in på det nya året, som ett avgörande skifte mot mer ogynnsamma (bearish) marknader. I den miljön förväntar de sig se branta nedgångar i riskfyllda tillgångar, som sedan följs av korta men skarpa rallyn. Dessa kommer troligen bli frekventa och snabba, skriver Ariel Bezalel.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR