• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: Positionerade sig i IPG Photonics under motigt kvartal

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det fjärde kvartalet var tufft för aktiemarknader världen över. Efter en tillfällig återhämtning i november föll priserna vidare i december till följd av en bred palett orosmoln, inklusive långsammare ekonomisk tillväxt, upphörandet av kvantitativa lättnadsprogram samt de pågående handelsspänningarna mellan USA och Kina, skriver fondförvaltaren Charlie Thomas.

“För varje dag som går fördjupar avsaknaden av en brexit-lösning det negativa sentimentet gentemot Storbritannien, och det stöd vi hade förväntat oss från fondens defensiva brittiskt noterade innehav uteblev”, enligt förvaltaren.

Hans aktiefond Jupiter Global Ecology Growth försöker till stor del kapitalisera på megatrenden miljömedvetenhet, genom att investera i bolag som erbjuder effektiva klimatlösningar.

Avkastning för Jupiter Global Ecology Growth och dess jämförelseindex (FTSE World TR EUR) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Dec (EUR) Jan-Dec  Dec (SEK) Jan-dec       
Fond    -9,9     -15,7  -11,4    -13,1       
Jmf-index -8,1     -4,2   -9,6    -1,2   

Charlie Thomas meddelar att det gångna kvartalet innebar vissa aktiespecifika besvikelser, och särskilt i bolagen UNFI (United Natural Foods), Renewi och RPS, som samtliga lämnade verksamhetsuppdateringar som var svagare än väntat.

I fallet UNFI nämner förvaltaren att den bredare handelsmiljön försämrades under kvartalet och att han emotser en kommande strategiuppdatering från bolaget. Renewis aktie uppges backat till följd operationella bekymmer vid ett Hollandbaserat jordreningsbolag. Samtidigt aviserade RPS svagare förväntningar gällande konsultintäkter för återstoden av året.

“I samtliga fall håller vi kontakt med ledning och/eller styrelsemedlemmar för att kunna utvärdera de långsiktiga investeringsförutsättningarna”, skriver Charlie Thomas.

Bättre presterade innehavet Vestas som steg 15 procent under kvartalet. Den danska vindturbintillverkaren presenterade resultat som enligt förvaltaren visade på solida marginaler och marknadsandelar, trots att det fanns frågetecken på kort sikt. Det här bekräftar att fondens långsiktiga investeringsapproach fungerar, skriver Charlie Thomas, som skriver att förvaltningsteamet anser att Vestas är det bästa bolaget i en bra sektor.

“Det cirkulära ekonomiska temat har också presterat väl, där Veolia, Casella och Tomra alla har skapat hyfsad avkastning under kvartalet. Även Ørsted presterade väl efter att ha gjort ett förvärv i USA, som kommer ge bolaget ett starkt fotfäste när de lämnar anbud inom de snabbt framväxande möjligheterna som finns för offshore-vind”, skriver Charlie Thomas.

Sett till portföljförändringar under kvartalet tog fonden position i IPG Photonics. Bolaget säljer laserfiberutrustning för användning inom tillverkning och industriella processer, och vars nyttjande kraftigt reducerar energikonsumtion och avfall, enligt förvaltaren. En investeringsnedgång i industriteknologier, och särskilt i Kina, ledde till att aktien föll under året, varpå fonden köpte in sig, förklarar Charlie Thomas.

Kursutveckling för IPG Photonics de senaste tre åren. (Källa: Infront)

Kursutveckling för IPG Photonics de senaste tre åren. (Källa: Infront)

“Vi känner att bolagets fortsatta fokus på innovation och kostnadsledarskap innebär goda förutsättningar för långsiktig strukturell tillväxt”, skriver Charlie Thomas.

I övrigt uppges fonden ha avslutat mindre positioner i Vossloh och Sims Metal Management samt ha minskat innehavet i Clean Harbours, där vinst togs hem.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR