Brummer Multi-Strategy: Förberett oss på tuffare tider - förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fjolåret var tufft för finansiella marknader, hedgefonder i generella termer, och så även för oss dessvärre, uttryckte Mikael Spångberg nyligen i en tv-sändning på Brummer & Partners hemsida.

Mikael Spångberg är vd och förvaltare för multistrategifonden Brummer Multi-Strategy (BMS), som investerar i en palett av hedgefonder inom Brummer & Partners-gruppen. Däribland Bodenholm, som under 2018 fick alltmer medialt utrymme, och vars förvaltare Per Johansson tagit blankningspositioner i bland annat Avanza och XXL samt långa positioner i Kambi och Swedish Match.

Brummer Multi-Strategy sjönk 2,06 procent 2018, framgår av data från Morningstar.

Enligt Mikael Spångberg var särskilt det fjärde kvartalet knepigt, då många aktiehedgefonder av typen lång/kort, främst i USA, minskade sin belåning i en “rasande process” och reducerade sina balansräkningar. Detta ska i sin tur ha lett till en spiral av bland annat täckningar av korta positioner och en allmänt svår miljö för BMS och hedgefondkollektivet, enligt multistrategichefen.

BMS uppges ha tacklat den tuffare miljön med exempelvis åtstramande centralbanker genom att fokusera på riskhantering. Risken har neutraliserats i de olika portföljerna, exempelvis via minskade positionsstorlekar, vilket har lett till en lägre nettoexponering mot marknaden för BMS, kring låga ensiffriga tal, förklarade Mikael Spångberg.

Vid en framåtblick är det en ganska defensiv, marknadsneutral position som gäller, med bland annat en låg exponering mot beta. Mikael Spångberg meddelade att BMS förbereder sig för tuffare tider, samt att fonden bör ha en bra position för att kunna leverera absolut avkastning, oavsett vilket scenario som spelar ut sig på marknaderna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR