Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
SEB Strategy Balanced       Large blend   Large value 
Harris Associates Conc US Eq I/A Large blend   Large growth
UB Infra             Mid value    Large blend 
Schroder ISF QEP Global ESG IZ  Large value   Large blend 
OSTRUM Emerging Europe Equity I/A Mid blend    Mid value  
Vaughan Nelson US Select Eq I/A  Large blend   Large growth
Schroder ISF Flexible Ret A1 Acc Large value   Large blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR