• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: Fortsätter välja flexibla bolag med spetsegenskaper

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelskriget mellan Kina och USA påverkade den europeiska aktiemarknaden under det sista kvartalet 2018 negativt. Även oljepriserna rasade som resultat av en mättad marknad som baserades på förväntningar om en svagare global tillväxt, enligt aktiefonden Jupiter European Growths förvaltare Alexander Darwall.

Fonden har under de senaste månaderna haft en negativ utveckling men över fem år har tillväxten varit god med en ökning på 48,7 procent. Det framgår av en kvartalskommentar från Alexander Darwall.

Avkastning för Jupiter European Growth och dess jämförelseindex (FTSE World Europe TR EUR) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Dec (EUR)  Jan-Dec  Dec (SEK)  Jan-Dec     
Fond    -6,2     -4,7   -7,7     -1,7      
Jmf-index -5,4     -10,4  -7,0     -7,6   

Fonden underpresterade sitt jämförelseindex i det fjärde kvartalet (-14,8 mot -11,3 procent), och förvaltaren menar att utvecklingen bäst förklaras genom att referera till individuella aktier i portföljen. Det digitala betalningsbolaget Wirecard, kryssningsbolaget Carnival, och Amadeus IT, som erbjuder it-tjänster till resebranschen, uppges ha bidragit till den relativa svagheten.

Alexander Darwall uppger dock att Wirecard höjde sin förväntade vinst för tredje gången under året, med stöd från ett starkt tredje kvartal samtidigt som en förväntan om en stark tillväxt för det sista kvartalet aviserades. En prognos för 2019 visade även på en förväntad sekventiell tillväxt.

Den försvagade bilden av den framtida europeiska ekonomin satte press på Carnivals aktie och bolaget fick lov att sänka sina priser i december för att fylla sina fartyg, enligt förvaltaren. Detta kan resultera i att intjäningstillväxten blir lägre än vanligt, men förvaltaren anser dock att efterfrågan på kryssningar fortsätter att vara stor.

Amadeus IT rapporterade en lägre omsättningstillväxt för tredje kvartalet, vilket Alexander Darwall kopplar ihop med den globala trafikens nedtrappning från 7 procent under första halvåret till 6 procent under det tredje kvartalet. Ett avsiktligt beslut om att reducera marknadsandelar för online-resebyråer med låg marginal, i kombination med att ett antal flygbolag avvecklade verksamhet i Europa, påverkade företaget negativt. Det skriver förvaltaren, som dock lägger till att Amadeus IT behöll sin guidning för helåret 2018.

Innehav som utmärkte sig för kvartalet var RELX, Novo Nordisk, Edenred och Experian, som höll sig relativt oförändrade på en marknad som föll över 10 procent.

“Som ofta är fallet fanns det få betydande företagsnyheter i december, eftersom bolagen håller tillbaka inför årsresultaten, där fokus ligger på uttalanden om utsikter och guidning för 2019”, skriver Alexander Darwall.

Inför framtiden ser fondförvaltaren utsikterna som attraktiva för europeiska företag som levererar utmärkta produkter och servicetjänster till en global kundbas. President Donald Trumps användande av handelstullar för att premiera USA kan dock resultera i en svag ekonomisk tillväxt där högt belånade företag står inför risken av höjda räntor.

För att undvika dessa utmaningar skriver Alexander Darwall att fondteamet kommer att hålla sig till sin utarbetade strategi, av att typiskt sett undvika bolag som har en stor andel fixerade tillgångar och en hög skuldsättningsgrad. Istället identifieras flexibla bolag med starka och differentierade egenskaper som möter marknadens efterfrågan. Fondförvaltaren avslutar med en kommentar att goda möjligheter fortfarande finns.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR