• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: Rätt riskpositionering på en osäker marknad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under det sista kvartalet av 2018 led stora aktiemarknader av tvåsiffriga indexfall. James Clunie, förvaltare av lång/kort-aktiefonden Jupiter Global Absolute Return, uppger i en kvartalsrapport att oron för en avtagande global ekonomisk aktivitet och en åtstramning av penningpolitiken i USA bidrog till sentimentet.

Avkastning förJupiter Global Absolute Return och dess jämförelseindex (LIBOR 3 Month EUR) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt svensk andelsklass, i procent:

      Dec (EUR) Jan-Dec  Dec (SEK) Jan-Dec       
Fond    +3,1    -1,1   +3,1    -1,1        
Jmf-index  0,0    -0,4   -1,7    +2,7 

När marknaden föll i oktober hade fonden en positiv avkastning och under marknadsåterhämtningen i november backade fonden för att stärkas igen i december. Fondförvaltaren uppger att kvartalet har tillåtit fondteamet att lära sig om fondens totala risk och positionering. Riskpositioneringen för fonden uppges vara rätt.

“Om portföljen var än mer riskfylld, med högre övertygelsepositionsstorlekar, skulle betydligt större förluster kunnat produceras i november”, skriver James Clunie.

Innehav i korta positioner, som utgör ungefär 53 procent av portföljen, bidrog mest till fondens avkastning i det fjärde kvartalet. Alfa kom från positioner inom segmentet “glamour stocks”, såsom Wayfair som rasade cirka 45 procent då investerare anses vara allt mer försiktiga till bolagets aggressiva “hög tillväxt/noll vinst affärsmodell”, menar förvaltaren. Även aktiefall i bolag som Netflix, NVIDIA, Middleby, Shake Schack och Amazon nämns som positiva bidragsgivare.

En kort position i Asos togs av fonden i juni 2018 när en bedömning att vinstutsikterna var känsliga och bokföringen för aggressiv gjordes. Efter en vinstvarning föll aktiens pris ända in i december, då positionen i bolaget stängdes, skriver förvaltaren.

Vidare kortade fonden biltillverkaren Aston Martin när aktien gjorde börsdebut och avslutade positionen efter ett fall på omkring 30 procent.

Enligt James Clunie är fondens långsiktiga blankningspositioner i Wayfair och Netflix ovanliga och illustrerar hur svår marknaden har varit för blankare de senaste åren.

Den långa boken tappade värde i den fallande marknaden. Fondförvaltaren nämner att svagheter i råvarumarknaden påverkade oljerelaterade innehav samtidigt som nedgraderingar drabbade värdepappersinnehav i Storbritannien såsom Royal Mail och Centrica.

Marknadsutsikterna är svåra att förutse, speciellt när det råder delade åsikter om den nuvarande marknaden, skriver förvaltaren. Fondteamet kommer fortsatt vara försiktiga att agera dramatiskt och förebyggande.

James Clunie tillägger att omsättningen i fonden har varit låg och portföljen ser liknande ut mot vad den gjorde för ett år sedan, skillnaden är en ökad marknadsexponering.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR